CABUSSÓ EMPLOMALLAT 
Podiceps cristatus  
 
... el cabussó emplomallat és conegut científicament amb el nom de Podiceps cristatus ...
... és un ocell de l'ordre dels podicipediformes... 
 
 
...  és molt elegant per les seves formes esveltes i acolorits plomalls que llueix quan arriba l'època de cria, d'aquí prové part del seu
     nom " emplomallat " ...
 
 
 
... l'altra part del nom, cabussó,  se li dona per la forma que tenen d'alimentar-se, tot cabussant-se per pescar tot tipus de peixos o
    insectes aquàtics, que atrapa perseguint-los per sota l'aigua...  
 
 
 
 ... té el coll llarg i blanc per la part de davant i grisenca pel darrere...
... fa aproximadament entre 46 i 51 centímetres de llargària i entre 59 i 73 d'envergadura alar...
 
 
... i, a l'estiu, té al costat del cap blanc i vermell, dues tofes de plomes groguenques o fosques en forma de banyes, les quals desapa-
    reixen a l' hivern...
... el dors és de color bru, i el ventre, blanc...
 
 
... no tenen dimorfisme sexual, és a dir, el mascle i la femella duen el mateix vestit....
... sols quan són joves presenten un aspecte completament diferent de quan són adults ...
 
 
 
... els exemplars immadurs tenen el cap ratllat de negre i blanc, recorden el disseny de la zebra,  que els fa fortament críptics...
 
 
 
... menja peixos, mol·luscs i herbes ...
 
 
... que pesca hàbilment cabussant-se ...
 
 
... i quins peixos pescats es traga sencers molt ràpidament ...
 
 
... viu als rius, estanys i pantans ...
... als Països Catalans és, principalment, sedentari...
 
 
... tal com ja hem comentat és un excel·lent nedador i bussejador...
... però en canvi, és molt feixuc fora de l'aigua i han de córrer per sobre la superfície per poder adquirir velocitat....
 
 
... mascle i femella fan una parada nupcial mitjançant un cerimonial més o menys complicat, sacsejant el cap, doblegant el coll, cabu-
    ssant-se, dansant en posició vertical i oferint-se mútuament algues i d'altres presents ...
 
 
... nia a gairebé tot Europa...
... construeix una plataforma flotant en aigües de fins a 40 centímetres de fondària, envoltades de canyís, on pon de 3 a 6 ous de co-
    lor blanc o terrós, a l'abril - juliol, que coven, mascle i femella, durant 28-30 dies...
 
 
 
... quan els progenitors abandonen el niu cobreixen els ous amb algues i d'altres vegetals, aquesta activitat acompleix una doble fun-
    ció: per un costat, impedeix el refredament dels ous i, per l'altre, els camufla i els fa passar desapercebuts davant els possibles de-
    predadors...  
 
 
 
... els pollets comencen a cabussar-se a les 6 setmanes i és molt freqüent que algun dels dos adults transporti durant un període més
    o menys llarg les cries sobre el dors...
... els joves ràpidament s'independitzen ....
 
 
... aquesta espècie va ésser caçada per les plomes del cap al Regne Unit fins a la seva quasi extinció al segle XIX, doncs  eren em-
    prades per decorar barrets ...
 
 
 
... es troba al Delta de l'Ebre, als Aiguamolls de l'Empordà, al Delta de Llobregat i també als embassaments lleidatans, com ara l'Em-
    bassament d'Utxesa, quina construcció afavoreix l'expansió d'aquesta i d'altres espècies ...
 
 
 
   ANAR A L'ÍNDEX