CUERETA BLANCA VULGAR
Motacilla alba ... et mostro en aquesta pàgina les millors fotografies que he aconseguit fer a aquest ocell a les que he afegit comentaris, que permeten conèixer-lo amb més profunditat
 
... la cuereta blanca vulgar és també anomenada cueta blanca o titina blanca...
... és coneguda científicament amb el nom de Motacilla alba...
... és aquest un ocell de l'ordre dels passeriformes, molt abundós arreu del territori dels Països Catalans i durant tot l'any...
 
 
... la cuereta blanca fa entre 17 i 19 centímetres de llargària total i uns 31 centímetres d'envergadura alar...
... acostuma a pesar uns 23 grams ...
... el mantell és de color gris, negre i blanc, i, per sota, és tot blanc...
 
 
... té una cua molt llarga, negra i estreta que remena amunt i avall constantment...
... de les dotze plomes que hi té a la cua, les dues que hi ha situades al extrem de cada banda són plomes de color blanc, mentre que les del mig són negres ...
 
 
... a l'estiu el mascle té la coroneta i la nuca negres, ben delimitades del gris del dors...
... el front i la part anterior de la coroneta i els costats de la cara són blancs...
... les bandes alars i les vores de les terciàries són també blanques...
... la femella és molt semblant al mascle, amb la coroneta  molt més gris...
... els joves tenen les galtes, la coroneta i les bandes pectorals grises ...
... les potes són llargues i de color negre, com el bec ...
 
 
... menja insectes i llavors a llocs nus com camins i vores de carreteres...
 
 
... està molt lligada a l'aigua i, per això, és molt abundant al nord de la Península Ibèrica on troba espais oberts i camps on alimentar-se, i ponts, parets i cases on nidificar...
... a casa nostra té preferència pels llocs amb aigua, essent molt abundant als aiguamolls, albuferes, salobrars, basses de rec i bassiols de tot tipus, sempre a llocs oberts...
... a l'hivern augmenta la població amb els representants de la resta d'Europa que marxen del seu lloc de cria, per cercar temperatures més agradables...
 
 
... practica un vol en ones...
... és sedentària a les regions de clima més suau...
... aquelles poblacions que viuen en regions més fredes, emigren més al sud a l' hivern...
 
 
 ANAR A L'ÍNDEX 
 ANAR A LA PÀGINA PRINCIPAL