TITELLA
Anthus pratensis ... et mostro en aquesta pàgina les millors fotografies que he aconseguit fer a aquest ocell a les que he afegit comentaris, que permeten conèixer-lo amb més profunditat
 
... el Titella conegut científicament amb el nom d'Anthus pratensis...
 
 
... és un petit ocell passeriforme que cria a la major part de la meitat nord d'Europa i Àsia ... 
 
 
... és un ocell migrador i hiberna al sud d'Europa, nord d'Àfrica i sud d'Àsia...
 
 
 
... a casa nostra hi és com ocell migrador i hivernant molt comú per tot el territori, especialment als ambients de plana, i més escàs als de muntanya ... 
 
 
... té uns 15 centímetres de llargària ...
 
 
... té una coloració en les parts superiors i inferiors de color ocre - verdós i blanquinós, respectivament...
 
 
... el llistat del pit és difús amb llistes primes...
 
 
...  en les seves potes d'un color carn fosc crida l'atenció l'ungla del dit posterior que és molt llarga, excessivament llarga en comparació a les dels altres dits ...
 
 
 
... encara que no és realment rara, sí que és una de les més escasses de les nostres titelles...
 
 
... cal fixar-s’hi bé per a veure-la, doncs moltes vegades passa desapercebut per la seva coloració ... 
 
 
 
 ANAR A L'ÍNDEX 
 ANAR A LA PÀGINA PRINCIPAL