ÀNEC XIBEC
Anser anser  
 
... les oques són conegudes científicament amb el nom d'Anser Anser ...
... les d'aquestes fotografies són oques silvestres, és a dir, no domèstiques ...
 
 
... les autèntiques oques són les espècies classificades a la tribu Anserini, dins de la subfamília dels anserins, Anserinae i la família
    dels anàtids, Anatidae ...
 
 
... es caracteritza pel seu cos gran...
 
 
... fa uns entre 74 i 84 centímetres de llargària ...
 
 
... el seu plomatge és gris marró, amb les potes d'un color rosat i amb la part cabal inferior blanca ...
... les potes, moderadament llargues estan ben situades al centre del cos, cosa que els fan bons caminants, amb capacitat per có-
    rrer...
 
 
... tenen el bec gruixut de color carbassa ...
... els seus ulls són molt foscos ...
 
 
... el seu dimorfisme sexual és escàs ...
... el mascle acostuma a ser d'una mida més gran que les femelles ...
 
 
... s'alimenta arrencant herbes i brots del sòl...
... inclòs de vegades, excava buscant arrels ...
 
 
... desenvolupen una conducta d'ostentació mútua abans de la còpula...
 
 
... les oques són monògames i viuen  en parella durant tot l'any...
 
 
... són voladores poderoses i algunes realitzen migracions regulars de milers de kilòmetres...
 
 
... el seu hàbitat natural són els aiguamolls de poca fondària amb vegetació aquàtica, també els arrossars i els prats humits ...
 
 
... a casa nostra les oques són uns hivernants regulars, això si, en baix nombre, encara que en augment darrerament en les principals
    zones humides situades en el litoral...
 
 
... a la resta del territori català es troba com a migrador regular...
 
 
... crida amb molta força i es fa sentir des de lluny ....
 
 
... les oques domèstiques d'avui dia descendeixen totes de dues espècies: les races de l'oest Europa de l'oca " Anser anser " i les
    races asiàtiques de l'oca cigonya, la " Anser cygnoides " ...
... aquest tipus d'oca ha estat conservat per l'home des de l'època del neolític...
 
 
   ANAR A L'ÍNDEX