POLLA BLAVA
Porphyrio porphyrio  
 
... la polla blava, coneguda també amb el nom de Gall Marí se l'ha batejat científicament amb el nom de Porphyrio porphyrio ...
 
 
... es tracta d'una au de costums molt esquerps i discrets, el que la converteix en una au que és difícil de fotografiar de la vora ...
... tot i que es pot observar-la en els aiguamolls del Delta del Llobregat des d'una distància considerable....
 
 
 
... d'ella destaca la seva llustrosa coloració blava purpúria en la que criden l'atenció el roig viu del bec i de les potes ...
 
 
... en el seu vestit hi trobem les parts superiors i inferiors de color blau purpuri, fosc en el dors i més clar en gola i pit...
... en les plomes infracobertores cabals mostra un color blanquíssim...
 
 
... el seu bec, com ja he comentat abans, és roig, gran i prolongat en un escudet en el front...
... les seves potes són llargues i roges...
 
 
... no hi ha dimorfisme sexual ....
 
 
... la seva alimentació és quasi exclusivament vegetal, a base de tiges, sucosos de plantes aquàtiques ...
 
 
... àgil enfilador, pot pujar a l'alt de les canyes i tiges...
... també nada amb facilitat, cabussant-se quan la tolla és prou profunda...
 
 
... vola relativament bé, amb les potes penjant...
... però en quant pot s'interna de nou en l'espessor de canyes i tiges...
 
 
... a casa nostra és un ocell resident, inicialment introduïda, a l'Alt Empordà, que s'ha anat expandint i fins i tot ha produït moviments
    cap a França...
 
 
... al delta de l'Ebre hi ha també una població resident, que ha colonitzat recentment la zona de forma natural, probablement per e-
    xemplars provinents del sud...
... el Parc Natural Delta de l'Ebre és la zona de cria més important de tota Catalunya i representa un dels efectius més importants
    de la península Ibèrica després de Doñana...
 
 
 
... durant el segle XIX sembla clar que aquest ocell nidificava a la majoria de zones humides de Catalunya, però a mitjans del segle
    XX es considerava extingit a tot el territori català...
... la recolonització del Delta de l'Ebre no va arribar fins a principis dels anys noranta, a causa probablement del procés d'expansió
    viscut per altres poblacions ibèriques o fugides per sequeres...
 
 
... a la resta d'àrees és una espècie accidental, en expansió, que s'ha vist alguns cops als aiguamolls del Delta del Llobregat ...
... és en el Delta del Llobregat on vaig aconseguir fer aquestes fotografies ...
 
 
   ANAR A L'ÍNDEX