CASTELLET
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
... aquí us deixo la meva referència de la visita que vaig fer al castell de Castellet ....

... aquest castell es troba a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, dins del parc natural de Foix, al sud de Barcelona i a pocs quilòme-tres de Sitges i Vilanova i la Geltrú...


 
 
... aquesta va ser una de les fortaleses que, vers l'any 1000, definien el límit entre la Marca Hispànica, l'actual Catalunya, i al-Ànda-lus,  aleshores, resta de la península, i que constituïen una densa xarxa de castells i torres per a la defensa de la frontera amb els mu-sulmans...
 
 
... la primera referència documental coneguda del castell data de l'any 977,  quan el comte Borrell II, que ja el tenia pels seus pares el va vendre a Unifred Amat..
... el territori de l'amo del castell el confrontava amb Castellví, Olèrdola, Cubelles, Calders, Santa Oliva i Banyeres....
... aleshores es deia castell de Sant Esteve ...
 
 
... en aquests segles, la possessió del castell va alternar entre diversos llinatges de feudataris, els comtes de Barcelona, segle XI, i la Corona Catalanoaragonesa, segle XV...
... de l'Unifred Amat, que pertanyia al tronc familiar de la poderosa família Cervelló, i que va morir lluitant amb els sarraïns en defensa del castell de Selmella, va passar a mans del seu fill  anomenat Otger de Castellet ...
 
 
... consta que en el 1037 Bernat Otger, fill de l'anterior, va discutir-se pels límits del castell...
... d'aquest llinatge cognominat Castellet, no tots de la mateixa soca,  va destacar en el segle XII Bertran de Castellet, conqueridor de Siurana i signant de la carta de població de Tarragona (1149), en la qual l'arquebisbe Bernat Tort li va donar l'encàrrec de repoblar Reus...
... entre els anys 1365-70 el propietari del castell ve ser en Gispert de Castellet...
 
 
... el darrer del llinatge que va posseir el castell va ser Blai de Castellet...
... l'any 1405 Martí l'Humà vengué l'imperi i la jurisdicció del castell, terme, quadres i parròquia a Pere de Gurrea i de Torrelles...
... dels Torrelles el castell passà als Desplà i d'aquests a Bernat de Requesens (1460), de família vinculada a la Busca...
... durant la guerra contra Joan II fou assetjat i pres per les forces del rei-conestable Pere IV de Catalunya (1464), però a la fi de la contesa tornà als Requesens...
... Lluís de Requesens el vengué (1472) a Guillem de Peralta, a la fi del segle XV estava ja molt abandonat, i posteriorment passà per matrimoni als Aguilar (1566) i després als Icard i als Queralt, comtes de Santa Coloma...
 

 

... durant els anys 1928 i el 1930 es va fer una restauració parcial del castell, que va incloure les estructures de la part central i de ponent...
... la part sud no es va modificar en aquests treballs, que van determinar el perfil actual....
...
aquesta restauració la va fer  amb encert i cura l'arxiver Josep de Peray i March,vestint la antiga fortalesa amb l'elegància i el pin-toresquisme que li donen les altes torres reconstruïdes amb una certa fantasia expressada en merlets i finestrals romànics i gòtics...
 
 
... al cap dels anys, el castell va ser declarat bé cultural d'interès nacional, però això tampoc no garantia la conservació de la fortale-sa...
 
 
... la torre i tal com es pot apreciar en les dues següents fotografies, és de planta quadrada i es va construir al segle XIII, després de la destrucció del castell el 1277 per Humbert de Roca-fort...

 

 
 
...del primer castell avui dia es conserven uns fragments de muralles que envoltaven la part nord del turó com a nucli defensiu...
 
 
... al costat de la torre es troba l'ermita de la Mare de Déu de Castellet, construïda al segle XII i restaurada el 1884...
... no tan antiga com el castell, la primitiva església era dedicada a sant Esteve, és d'origen romànica, i té una gran portalada de mig punt encarada al castell, precedida per un gran atri amb volta de canó amb una arcada de molta llum...
 
 
 
... el temple, situat a l'altura de la teulada de la portalada és d'una nau ...
 
 ...a la façana nord s'alça un gran campanar de paret de quatre obertures....
... l'antiga rectoria adossada a l'església és del 1878...
 
 
... aquesta església és esmentada el 1195, quan Bertran de Castellet la va elegir per a ser-hi enterrat...
...  avui dia encara es conserva una talla romànica de fusta de la Mare de Déu de Castellet...
 ... al mateix costat de l'ermita de Santa Maria de Castellet i de camí cap el castell hi havia ubicat el cementiri del poble .... 
 
 
... tant des del castell com des de l'església es pot contemplar el començament de l'embassament del riu Foix ...
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL