LA CRIPTA GÜELL 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
... avui he anat a fer una visita a la Colònia Güell amb l'objectiu d'admirar i fotografiar la cripta d'en Gaudí que hi ha allà ...

... la lluentor de les obres que l'arquitecte Antoni Gaudí va deixar a la ciutat de BARCELONA va eclipsar algunes altres que aquest artista va realitzar a les seves rodalies... com per exemple la cripta GÜELL...
... i en canvi els experts consideren que aquest temple inacabat del genial reusenc podria ser una de les seves obres capitals, per les solucions constructives que va trobar...

...la gestació del projecte va ser llarga, i en ella Gaudí va seguir un camí semblant al del temple de la Sagrada Família: un recorregut ple de temptatives, de revisions constants, cercant la concepció global de l'obra...

... l'església se separa del petit món, complet, de la colònia; no es relaciona amb la retícula de carrers que l'organitza; no ocupa la plaça ni cap espai central. L'església corona, domina, vigila, en un lloc diferent: enmig del bosc, lloc misteriós i sagrat...

... un camí lleugerament serpentejant guia l'ascenció del fidel al temple, en un recorregut semblant al dels jardins pintorescos, però també al dels temples grecs. En certa manera, l'església defineix l'acròpoli de la colònia: a la vegada lloc de defensa i centre de culte...

 

... Antoni Gaudí va ser el primer arquitecte en construir les voltes de paraboloide hiperbòlic, el primer exemple de les quals, precisa-ment es troba al porxo d'entrada a la cripta de la Colònia Güell, però també el fa servir en els seus murs.

La utilització que fa Gaudí d'aquestes formes es pot considerar un descobriment fruit de l'observació de la natura, ja que l'arquitecte havia agafat models naturals per a resoldre determinats problemes que les solucions aportades per l'estil gòtic no resolien....

 
 

... del porxo d'entrada destaca la seva inserció amb l'entorn, d'entremig els pilars es poden entreveure els pins del bosquet circum-dant..

... aquesta integració a l'entorn natural es veu reforçada per l'ús de materials com el maó, el maó recuit rebutjat per les bòviles, la pe-dra recuita o el basalt....

 

... els elements que destaquen més de l¡entrada són: la columna central i els pilars inclinats, els arcs i les voltes, el portal de pedra amb el frontó decorat amb un crismó de trencadís, el porxo deprimit i les finestres...

 
 
... sota l'escala hi ha un porxo deprimit amb bancs, com era costum en les esglésies camperoles romàniques i gòtiques...
 
 
 

... les pilastres són de maons revestits de pedres molt petites recuïtes i de maons aplantillats...

... les voltes són paraboloides hiperbòlics construïts segons el sistema de la volta catalana.

 
 
 

... les columnes que aguanten totes les nerviacions del sostre de l'entrada de la cripta estan inclinades.

... de totes en destaca la columna situada davant de la porta d'entrada, feta de blocs basàltics units amb plom fos. Aquesta columna té base, fust i capitell.

La resta de columnes de l'entrada estan fetes de maó recobert de petits blocs de pedra recuita, de maons aplantillats i de maons recuits...

 
 
 
... les nervadures de la volta són fetes de maó i tenen la forma de paraboloide hiperbòlic, que era la primera vegada que s'emprava en arquitectura...
... les nervatures principals de la volta estan unides per tres claus de volta, decorades seguint la tècnica del trencadís de ceràmica, una de les quals representa el monograma de Sant Josep....

... l'espai entre les nervadures es reompla, seguint el sistema de volta catalana....

 
 

... els murs de la cripta presenten una certa inclinació a mesura que van pujant...

... la seva construcció és feta a base de pedra basàltica negra, maons i rajoles d'obra recuita al forn, a vegades cagaferrada i amb escòria negra lluenta incrustada...

 
 
 

... les finestres solen ocupar els espais entremig dels esperons, és a dir els indrets on la càrrega de la volta no es excessiva...

... tenen forma romboïdal i són de mides diverses...

... les gelosies de forma hexagonal dels finestrals estan fetes d'agulles velles dels telers de la fàbrica...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... el campanar ocupa la façana de llevant. El materials emprats per a la seva construcció són pedra basàltica negra, maons i rajoles d'obra recuita al forn...

 
 
 

... a la part superior té quatre obertures en una de les quals se situa la campana...

 
 

... si la sensació d'amplitud a l'exterior és força notable, és a l'interior on això es magnifica en funció de la utilització que Gaudí fa de les formes paraboloides, calculades a partir del sistema funicular, per tal de suportar tota l'estructura...

... a l'interior s'hi distingeixen tres espais:

                                                      1. - Un espai central on s'hi situa el presbiteri,  l'altar i la zona destinada als fidels.

                                                      2. - Un espai a manera de deambulatori perimetral de l'espai central.

                                                      3. - La sagristia, situada a la part posterior del presbiteri

 
 
 

... les vint-i-vuit columnes són de diàmetre, inclinació, material i textura diversos segons la seva situació i funció...

... les quatre columnes centrals són fetes de pedra basàltica de Castellfollit de la Roca. El fust és inclinat per tal de recollir les càrregues que hi incideixen. Els junts que separen la base, el podi, el fust, l'equi i l'àbac del capitell són de plom...

 
 
 

... la resta de columnes de l'interior són fetes de pedra i de maó aplantillat. D'aquestes les més grosses estan arrebossades fins a un metre i mig d'alçada, la resta són d'obra vista per tal d'unificar-les amb els arcs i els sostre

 
 
 

... la cripta és coberta per una volta plana de rajola...

... però el que destaca del sostre és l'entramat de nervis de maó de quinze centímetres de gruix. Aquestes nervadures es recolzen so-bre arcs de maó recuit  i sobre els pilars...

... a l'òval central hi ha dues claus de volta unides per un arc robust i sobre les quals convergeixen unes tramades concèntriques...

 
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL