CLAUSTRE DEL MONESTIR DE SANT CUGAT
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

... aquest dimarts passat vaig tornar a desplaçar-me fins a Sant Cugat del Vallès per visitar i fotografiar el claustre del Monestir...

... aquesta segona visita consecutiva al Monestir ho va provocar el fet de que, per entrar al claustre, sols si pot accedir pel Museu i com que els dilluns tanquen, hi vaig tornar a anar el dimarts....

... s'ha de pagar entrada, però els jubilats poden accedir-hi gratuïtament ...

 
 
... el claustre és romànic català i s'aixeca a tramuntana de l'església... 

... va ser construït al segle XII sobre un d'anterior...

... és obra de l'abat Guillem d'Avinyó... 

 
 
... el claustre és de planta quadrada, gairebé regular, amb una longitud de més de 30 m....
... cada galeria consta de quinze arcs de mig punt sustentats en dotze parelles de columnes i pilars als extrems i cada cinc arcs...
... cadascuna d'aquestes columnes està decorada amb capitells finament elaborats ...
... en total té una sèrie de 144 capitells ornamentats amb temes vegetals o figuratius, fulles, sirenes, monstres, etc.,  i també historiats, amb temes de la Nativitat, de l'Anunciació, de l'Epifania, la història d'Adam i Eva, de Noè, d'Abraham, etc ..
.
... en el segle XVI hi fou construït un segon pis de tipus renaixentista i, a la fi d'aquest segle, l'atri que el precedeix...
 
 

... dins del jardí del claustre es poden observar les restes de la primera basílica del segle V i el lloc on la tradició diu que s'hi va enterrar i venerar a sant Cugat...

 
 
 
... el mur de la galeria nord del claustre és el més antic, com ho demostren l'aparell petit i rústec, la disposició de les vuit petites finestres i les restes del claustre, amb gelosia de guix, que les tancaven...
... segurament ja pertanyia al monestir preromànic i al llarg del temps s'hi practicaren noves obertures i una decoració mural pictòrica, prou visible encara...
 
 
 
... el claustre superior es va Construir a la segona meitat del segle XVI per fer front a les necessitats d'espai del cenobi...
... les galeries del nou pis estan integrades també per arcs de mig punt, que descansen sobre de capitells d'ordre toscà, sostinguts per columnes molt esveltes...
 
 
 
... aquestes influències del Renaixement italià fou possiblement introduïda pels abats d'aquest d'origen, que regiren l'abadia en aquells temps.... 
 
 
 
... cap a l'any 1190 va arribar un taller d'escultors procedents de la catedral de Girona, on hi havien treballat durant uns 10 anys...
... és per això que tots dos guarden moltes similituds pel que fa als motius esculpits dels seus capitells...
... els murs exteriors estan recorreguts per un fris d'arcs cecs amb mènsules decorades amb caps d'animals...
... a quest fris ens recorda molt al que podem trobar a Sant Pere de Galligants de Girona...
 
 
... els 144 capitells del claustre, d'estil romànic, foren esculpits utilitzant pedra de Montjuïc i les seves columnes amb pedra de Giro-na...
... es poden distingir dues fases en la seva confecció:
... la primera realitzada cap a finals del segle XII i comprenent les galeries de llevant, ponent i nord...
... la segona, probablement de principis del XIII, correspondria als capitells de l'ala meridional...
 
 
... es remarcable que l'autor, Arnau Cadell, signés la seva obra i, a més a més, s'autoretratés en un dels capitells amb la figura d'un escultor treballant en un capitell corinti...
... la signatura que encara es conserva avui, la va fer en forma d'inscripció al costat del pilar nord-oriental on s'hi pot llegir en llatí:
                                                                               HEC EST ARNALLI

                                                                   SCULTORIS FORMA CATELLI
                                                                         QUI CLAUSTRUM TALE
                                                                     CONSTRUXIT PERPETUALE

... es a dir: ... Aquesta és la figura de l'escultor Arnau Cadell, que tal claustre construí a perpetuïtat...
 
 
 
...  si tenim en compte que l'execució d'un capitell solia requerir uns cinc dies de feina, seria possible que Arnau Cadell hagués realitzat tota l'obra...
... però sembla difícil que fos l'únic escultor del claustre i una anàlisi acurada de l'execució revela diverses mans...
... més aviat es creu que fou l'autor de la galeria on trobem la inscripció...
... la galeria contigua a l'església és on es nota més la diferència d'estil...
... tampoc sembla que Arnau fos un monjo ja que els religiosos signaven indicant aquesta condició al costat del nom, o almenys no ho era mentre va realitzar l'obra, i a l'escena esmentada del seu capitell, un monjo li acosta un recipient que podria referir-se a la manu-tenció de l'artista a càrrec del monestir...

 

 
 
...  segons la temàtica, hi ha dos tipus de capitells: els decoratius amb temàtica vegetal...
 
 
 
...  o bé amb temàtica animal, amb representacions que no semblen tenir cap significació evident... 
 
 
 
...  i els narratius, amb escenes interpretables i figuratives, la majoria vinculats al cristianisme ...
 
 
 
... o escenes monacals ...
 
 
... els capitells vegetals estan formats bàsicament per tiges entrellaçades i palmetes...  
 
 
 
 
 
 
 
... els de temàtica animal, força abundants, inclouen la sirena, el peix, el griu, el lleó, l'àguila, el drac i els ocells... 
 
 
 
 
 
... d' entre tots els capitells, vaig prestar especial atenció a aquest, que és el vuitè capitell interior de l'ala nord ...
.. i que fa referència a uns monjos adreçant-se a la celebració de les hores litúrgiques...
 
 
... és una escena monacal amb vuit monjos...
... un d'ells toca la campana cridant a l'oració i els personatges es mouen en direcció est-oest cap a una porta que s'obre en un angle. Dos d'ells porten un llibre, símbol de les escriptures...
... altres dos porten un pergamí descargolat, representació de la paraula de Déu...
... dos aparentment no porten res i dos més porten objectes difícils d'identificar...
... el temple es representa simbòlicament amb quatre torretes amb cuculla adossades a la cintra de la fornícula i la porta d'entrada esmentada...
 
 
... també em va cridar l'atenció aquest que tracta del cicle de la infància de Jesús, que és el setzè capitell interior a l'ala est ...
... representa la nativitat de Jesús...
... en la imatge s'observa un dels reis mags que assenyala l'estel representat en un mòdul del denticulat...
... ales altres cares hi ha un àngel amb un pergamí cargolat, símbol de la revelació encara no manifestada. Maria resta amb una actitud receptiva...
... l'escena segueix amb Maria al llit amb sant Josep en una actitud passiva...
... després el nen Jesús al bressol donant-li escalf el bou i la mula...
... les torretes suggereixen el sagrat i el temple...
 
 
... també em va aturar el quinzè capitell interior de l'ala est...
... fa referència al rentament de peus de Crist als apòstols...
... representa l'escena que descriu l'Evangeli de sant Joan abans de l'últim sopar...
... hi ha vuit apòstols asseguts mostrant el peu. Dos apòstols porten un cossia i acompanyen a Jesús que, ajupit, eixuga el peu de sant Pere, el qual s'identifica per la seva actitud contrariada...
... com a símbol, a cada cara s'hi representa una creu llatina que sol configurar els temples i les torretes a cada angle... és la represen-tació del macrocosmos en un reduït microcosmos ...
 
 
... finalment vull fer una menció especial al onzè capitell interior de l'ala est ...
... tracta del tema de músics i joglars...
... quatre músics al centre de cada cara toquen cròtals i dolçaines...
... als angles, quatre joglars, de cap per avall, recolzen les mans en el collarí i els peus al denticulat...
 
 
... aquest tipus de capitell, molt comú als claustres catalans, s'interpreta molt diversament, però sembla una referència als perills que suposa la frivolitat de la vida llicenciosa que s'atribuïa als funàmbuls...
 
 
... encara hi ha capitells en el claustre que conserven petites restes de pintura, en alguns casos encara perceptibles....
 
 
... l'anàlisi d'alguna mostres, tant en el microscopi òptic, com en el microscopi electrònic, indica que el conjunt tenia una policromia senzilla...
 
 
... consistia en una capa de preparació de blanc de plom i calcita i una capa de policroma elaborada amb terres ferrugoses de diferents tonalitats, marró, vermell, taronja o taronja groguenc, i, en algun cas terres verdes...
 
 
... també hi ha subcapes i línies de dibuix realitzades amb carbó ...
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL