SANT MIQUEL D'OLÈRDOLA
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
... avui he anat a fer una visita i a fotografiar el conjunt històric de Sant Miquel d'Olèrdola....

... per començar, haig de manifestar que Olèrdola és com una talaia de natura i d'història...

... situada als contraforts del Garraf, on es pot admirar el seu paisatge: tot un seguit de conreus, bosquines i màquies, amb el margalló com a arbust més remarcable...

... Olèrdola, repeteixo, és una talaia natural coronada per un conjunt monumental que queda tancat per una muralla, obra successiva d'ibers, romans i medievals...

 
 
 
.... l'ocupació d'aquest enclavament estratègic data des dels inicis de l'Edat de Ferro ( seglesVIII  i VII abans de Crist ) i es perllonga fins l'Edat Mitjana ( segles XIII i XIV )...
 
... a la muralla s'observen restes molt notables de les civilitzacions íbera, romana i posteriorment medieval...
 
 
 
 
 
 
... el primer que et trobes, una vegada travessada l'entrada al recinte, és una impressionant sitja de l'època romana, per emmagatzemar l'aigua de pluja...
 

 
... es calcula que té una capacitat de 350.000 litres ... 
 

 

 

... en el cim de la muntanya, cap al 929, el Comte Sunyer I hi edificà un castell...

... del que queden en peus pocs vestigis...

 

... la importància del castell d'Olèrdola dins la zona de frontera amb l'Islam pels voltants de l'any 1.000 es fa palesa per l'extensió del territori que se li atribueix com a castell termenat, mentre l'extensió habitual per als diversos castells documentats a la zona de frontera es de l'ordre de 60-70 Km2 la del castell d'Olèrdola arribà als 300 Km2...

 
 
... l'any 985 Al-Mansur va penetrar pel Penedès, es va apoderar d'Olèrdola i va destruír Barcelona amb una gran expedició...
... novament l'any 1.003 altre ratzia assolà les terres de frontera fins a Manresa que quedà assolada i en ruïnes...
 
 
... finalment l'any 1.015 Ramón Borrell féu una incursió en terres sarraïnes i arribà fins el Segre i l'Ebre, recobrant tot el territori situat entre Olèrdola i Tarragona...
... entre els anys 1.114 i 1.115, tingueren lloc les darreres incursions dels sarraïns en territori barcelonès, encara que no es segur que el gruix de les tropes haguessin aconseguit passar del Penedès....
... a inicis del s.XII, amb el desplaçament de la frontera cristiana vers el sud i la pacificació del territori penedesenc, s'inicià la deca-dència d'Olèrdola i el gradual desplaçament de la població cap a la plana, prop dels camps de conreu, l'aigua i les vies de comuni-cació.
 
 
... de les poques pedres que es conserven del castell, encara es poden veure les que queden d'una torre de guaita d'origen romà...
... com es pot observar en la fotografia aquesta torre de guaita estava feta amb grans blocs regulars de pedra...
... segur que antigament estava connectada amb altres torres, doncs això permetia controlar el territori i les vies de comunicació....
 
 
...  també s'atribueix al Comte Sunyer I l'edificació de l'església de Sant Miquel, qui damunt d'una primera necròpolis cristiana, va edificar un temple d’estil preromànic....
 
 
... aquesta edificació tenia tres naus i contenia alguns elements escultòrics interessants, com el capitell amb iconografia vegetal i amb columna que es pot veure aprofitat en la finestra que existeix actualment ...
 
 
 
... en el segle XI es bastí un auster edifici romànic d’una sola nau i coberta de fusta i teula...
... a l’inici del segle XII es va modificar profundament amb una nova coberta de pedra i un cimbori amb campanar de torre...
 
 
 

... si bé a partir del segle XII Olèrdola va començar a despoblar-se, l’església continuà en ús fins l’any 1884...

... devastada durant la Guerra del Francès i la Guerra Civil, només resta l’espadanya com a testimoni dels darrers segles...

... el seu aspecte actual és similar al que tindria al segle XII...

 
 
 

 
... vaig prestar una especial atenció a la porta dovellada situada a l'entrada de l'església i que es data del 1108 ... 
 
 
 
... de la primera església es conserva l'absis i en destaca l'arc de ferradura ... 
 
 
 

... tot al voltant de l’església hi ha una necròpolis que va perdurar fins els primers anys del segle XX...

... les sepultures antropomorfes són característiques de l'alta edat mitjana...

 
 
 

... la tomba era excavada a la roca amb la forma del cos humà...

... reben també el nom de sepultures olerdolanes, en ser Olèrdola un dels primers llocs on van ser identificades...

 
 
 
... tot aprofitant una petita plataforma de la cinglera de ponent es troben vestigis de cases medievals, nombrosos forats, encaixos...
 
 
 
... i una curiosa sitja - cisterna ...
 
 

 

 ..fora de les muralles s'estengué el poblat medieval conegut com a Pla dels Albats...
 
 
 
... aquests restes pertanyent a la petita capella de Santa Maria, citada als textos medievals com Santa Maria foris murum...
... la seva construcció fou coetània o anterior a l'església preromànica de Sant Miquel, es calcula que es debia edificar a l'inici del segle X ...
 
 
 
tot al voltant d'aquesta capella hi ha un gran nombre de sepultures antropomòrfiques, principalment de nadons, de la qual cosa prové el nom d'aquest indret... 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
...
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL