ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE CERVELLÓ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ahir al matí, aprofitant que feia molt bon dia vaig decidir anar a visitar i a fotografiar l'església de Santa Maria de Cervelló o dels Socors....
... és situada sota les ruïnes del que va ser el formidable castell de Cervelló, al sud del nucli antic del poble, al Baix Llobregat....

  
 
... primer que tot i abans de que ningú estigui d'entrada equivocat, cal comentar que el nom d'aquesta església Santa Maria de Cervelló no es degut a que és un temple dedicat a la Verge Maria i que està situat a Cervelló, d'aquí el nom, sinó que es dedicat a Santa Maria de Cervelló...
...
aquesta Santa era la Superiora de la primera comunitat femenina mercedària, que va viure entre els anys 1230 i 1290 i que pertanyia al noble llinatge dels Cervelló...
... l'església li va ser dedicada des de que va deixar de ser parròquia a la primeria del segle actual....
 
 
... L'edifici primitiu era dedicat a Santa Creu, sant Esteve i sant Dalmau...
... ja s'esmenta en el 904, quan Guifré II de Barcelona va fer donació d'aquesta església a Sant Cugat del Vallès ...
... cal mencionar també el fet de que posteriorment, quan l'Ènnec Bonfill, del llinatge dels Cervelló, va comprar el castell del mateix nom, situat sobre aquesta església, a la casa comtal de Barcelona, va pactar amb el bisbe de Barcelona el domini de l'església, tot i que Sant Cugat encara hi mantingué certs drets, cosa que va provocar diferències entre la baronia de Cervelló i el monestir...
 
 
 
... com a resultat d'algun pacte, l'església va passar a finals del segle XI a ser plena propietat dels Cervelló i des de llavors fou cone-guda amb el nom de Sant Esteve de Cervelló...
... l'any 1230 es va fer una nova consagració del temple 1230, segurament motivada per les obres que es van fer, com a resultat del setge del castell, que hi va fer Jaume I...

 

 
... en el 1587 es van portar a terme modificacions en l'edifici: el portal, el cor i les capelles laterals...
... en el 1872 es va abandonar el temple a causa de la construcció d'una nova església a la població que li va prendre les tasques pa-rroquials...
... a començament del segle XX es va procedir a la seva restauració i el 1922 es va tornar a obrir al culte, ja sota l'advocació de Santa Maria de Cervelló...
 
 
 
... Santa Maria de Cervelló està construïda exactament en la mateixa cantera d' on es va extreure el rocam vermellós que va servir per construir-la...
... rocam que amb les seves espectaculars formes generades per l’erosió, al llarg dels segles, i que l’home ha sabut utilitzar per construir-ne cisternes, tombes antropomòrfiques i amagatalls eremítics...
 
 
 
 
 
...  l'església primitiva, que és envoltada d'algunes tombes excavades a la roca de tipus antropomorf, daten del segle X i per una cova que podria ser un antic eremitori, va ser substituïda a la fi del segle XI per una construcció romànica, que és la que ens ha pervingut...
... es tracta d'un edifici del primer art romànic, amb modificacions...
... té una sola nau ...
 
 
... encapçalada al llevant per un absis semicircular, amb tres nínxols amb finestres ...
 
 
... i decorada amb bandes i arcuacions llombardes....
 
 
...  la porta, a ponent, sota un frontó triangular, és de tradició renaixentista.
 
 
... sembla que va ser afegida pels volts de l'any 1580...
... està feta amb pedra de Montjuic ...
 
 
... el primer tram de la nau és ocupat per una cúpula semiesfèrica, amb un tambor amb finestrons...
... exteriorment aquest element és present per un cimbori octogonal, on s'hauria de situar el campanar, inexistent...
... s'hi poden apreciar arcuacions llombardes....
 
...
 
... als laterals es troben les capelles afegides al segle XVI, que també alteren l'edifici exteriorment...
 
 
... al mateix costat nord de l'església encara hi queden restes d'un edifici, també romànic, que feia funcions de parròquia ...
 

 

... afegir finalment i com a curiositat que prop del camí que duu a l'església de Santa Maria hi ha la creu de terme anomenada de la Masia o de Santa Maria, de tradició gòtico-renaixentista, la part superior de la qual va ser refeta després de la guerra civil dels anys 1936-1939...
 
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL