ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL MAR
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


... ahir divendres vaig agafar la càmera fotogràfica i me'n vaig anar a passejar i a fotografiar l'església gòtica de Santa Maria del Mar que diuen que és, per les seves característiques, probablement, l'església gòtica mes bella de tota la península Ibèrica i un cas únic en el gòtic europeu...
... aquesta Església - Basílica està situada al mig del
barri de la Ribera de la ciutat de Barcelona...
 
... no és fàcil fotografiar la bellesa del seu exterior, doncs està rodejada d'espais molt estrets que generen les cases que hi ha construï-des en el seu entorn... 
 
 
 
... aquest temple va ser edificat entre 1329 i 1383...
... els mestres d'obra van ser Berenguer de Montagut, dissenyador principal de l'edifici i Ramon Despuig...
... vist des de l'exterior l'edifici presenta un aspecte massís i robust, que no tradueix el que trobarem a l'interior...
 
 
... cal dir que és l'única gran església gòtica catalana perfectament acabada...
... a les seves façanes trobem els caràcters del gòtic català, els quals es diferencien dels caràcters del gòtic europeu en les següents característiques:
... 1.- en el gòtic català dominen les línies horitzontals i predominen els espais plens sobre els buits...
... 2.- en que hi ha terrats en comptes de teulades i preferència per les grans superfícies nues...
 
 
... 3.-  els contraforts són massissos, sense arcs boterells, al contrari del que observem en les catedrals gòtiques europees...
 
 
 
 
... 4.- les torres són octogonals i acabades amb terrats, amb una alçada de 42 metres...
 
 
 
... contínuament se subratlla l'horitzontalitat, marcant-la amb motllures, cornises i superfícies planes, com si es volgués evitar una excessiva sensació d'enlairament, malgrat ser un edifici en realitat força alt...
 

 

 
... la façana principal, amb gablet i escultures, és flanquejada per dues torres octogonals...
 
 
... l'horitzontalitat en les torres queda subratllada una vegada més pels terrats que hi ha en lloc de pinacles o agulles...
... se sap que la torra de l'extrem del nord  va ser acabada el 1496 i la del sud el 1902... 
 
 
 
... el tram superior de la façana queda centrat per la rosassa, amb els dos finestrals que l'acompanyen i que estan situades entre els contraforts i les torres... 
 
 
 
... a l'any 1459 es va haver de substituir la rosassa, que s'havia esfondrat per un terratrèmol del 1428, la reconstrucció la van dirigir els mestres de cases Pere Joan, Andreu Escuder, Bernat Nadal i Bartomeu Mas... 
 
 
 
... el tram inferior de la façana queda centrada  pel pòrtic i la porta principal...
 
 
... cal dir aquí que la façana i la porta principal donaven al fossar Major, avui plaça de Santa Maria...
 
 
...  damunt la porta i en el timpà, hi ha unes estàtues del Salvador entre Maria i Sant Joan...
 
 
... al costat de la porta d'entrada, a esquerra i dreta hi ha respectivament les escultures de Sant Pere i Sant Pau...
 
 
 
... en el costat sud, just on hi ha el  fossar de les Moreres, hi ha la porta de la Passioneria o de les Moreres coronada en la part superior per un timpà flaquejat per dues finestres...
 
 
... a banda i banda d'aquesta porta hi ha la inscripció commemorativa del començament de les obres...
... a la part esquerra hi ha la versió en llatí, mentre que a la dreta hi ha la versió en català...
 
 
... el text diu: «En nom de la Santa Trinitat a honor de Sancta Maria fou començada l'obra d'aquesta església lo dia de Sancta Maria de Març de l'any MCCCXXIX regnant Nanfós per la gràcia de Déu Rey d'Aragó qui conques lo regne de Sardenya»
 
 

... posteriorment es va obrir  una nova porta a l'absis, que dóna a la plaça del Born, que va ser feta per Bernat Salvador l'any 1549...

 
 
... interiorment és un edifici de tres naus, amb deambulatori i sense creuer...
...et trobes formalment amb un edifici de tres naus, però sembla com si l'arquitecte hagués volgut donar la mateixa sensació d'espai que s'aconsegueix amb una sola nau...
...  la construcció es va realitzar entre el 1329 i 1383...
 
 
... per això separa molt els pilars, quinze metres i iguala molt les alçades de les tres naus...
... el resultat és un espai diàfan, que defuig la compartimentació del gòtic europeu i s'inclina per una idea d'espai únic...
 
 
... al presbiteri hi ha la tomba del rei Pere IV,  el Conestable de Portugal, proclamat comte de Barcelona com a Pere IV, rei d'Aragó (com a Pere V,  i rei de València com a Pere III, durant la guerra contra Joan II d'Aragó...
 
 
... en el transcurs dels anys, hi ha hagut grans sants que han estat relacionats amb aquest temple...
... citarem els més coneguts...
... Sant Ignasi de Loyola (1491-1556), que hi té dedicada una capella en la qual hi ha una inscripció posada al lloc on ell s’asseia, demanant ajut per a la seva subsistència mentre era estudiant a Barcelona...
... Sant Josep Oriol (1650-1703), que fou escolanet de la parròquia i féu aquí la seva primera comunió...
... Sant Antoni Maria Claret (1807-1870), que durant la seva jovenesa estudià tres anys a la Casa Llotja, tocant a la Basílica i, essent ja missioner i arquebisbe, hi predicà en diverses ocasions...
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL