MONESTIR DE SANT PERE DE GALLIGANTS
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ahir dissabte me'n vaig anar a visitar i a fotografia el Monestir de Sant Pere de Galligants...
... aquest monestir era una antiga abadia benedictina situada a la ciutat de Girona, que estava situat a les afores del recinte de la For-ça Vella de la antiga Girona, a l'altra costat del riu Galligants...
... des del 1857 és la seu a Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya...
... des del 1931 és monument historicoartístic ...
  
 
... l'església que pot veure's actualment va ser construïda al 1130...
... és un edifici de tres naus amb creuer i quatre absis, un a la nau central, dues a la zona de l'epístola i altre sota la torre del campa-nar...
 
 
... la portalada és una mica arcaica, el que fa pensar que correspon a un edifici de construcció anterior...
... la capçalera de l'església formava part de la muralla de la ciutat des del segle XIV...
... per tant al llarg dels anys ha estat molt modificada i ha patit molts danys...
... van ser especialment importants els provocats durant la Guerra del Francès, moment en que l'artilleria francesa va bombardejar el monastir des del Castell de Montjuïc, situat al costat ....
 
 
... en la façana destaca, a dalt de tot, una rosassa d'uns 3,5 metres de diàmetre...
.... aquesta rosassa està formada per dos cercles concèntrics cosits per vuit columnes radials am capitells en els dos extrems...
... aquesta rosassa que hi ha a la façana és una reproducció de l'original, que es troba en l'interior del temple, en l'absidiola del costat nort del transsepte ...

 

 
... la porta està formada per cinc arquivoltes de mig punt en degradació que es recolzen en dos parells de columnes...
... en els capitells hi ha esculpits ocells i altres animals...
 
 
... les arquivoltes de la porta estan decorades amb motius geomètrics ....
 
 
... el campanar és de planta octogonal amb mitges torres en la base i dos pisos de finestres geminades...
 
 
... els dos pisos superiors, tal com ja hem dit, tenen finestres dobles i està decorat amb arcuacions d'estil llombard...
... val la pena comentar que és l'únic element de la capçalera que manté decoració lombarda...
 
 
... en el 1362, quan el monestir va quedar dintre dels murs de la ciutat, la torre del campanar va ser reformada per a donar-li una fun-ció més defensiva...
 
 
 

... a l'interior del temple es pot veure com l'edifici té tres naus amb transsepte i quatre absis, un a la nau central, dues a la zona de l'epís-tola i altre sota la torre del campanar...

 
... en la fotografia següent hi ha les dues absis del costat de l'epístola ...
 

... també s'observen una sèrie de columnes, adossades a la nau central, rematades amb capitells decorats amb motius vegetals...

... les columnes serveixen per a sostenir els arcs torals que serveixen de reforç de la volta central...

... els capitells que rematen l'arc triomfal de l'absis central són molt més elaborats, el que fa pensar que l'església va ser construïda per diferents artistes...

... alguns d'aquests capitells han estat atribuïts al taller del Mestre de Cabestany...

 
 

... el claustre és de petites dimensions encara que és una bona mostra del romànic català...

... es troba adossat a la part del migdia del temple...

... te forma rectangular en la que els costats nord i sud són els llargs...

 
 

...  la galeria nord es va construir al 1154..

 

 

... les altres tres galeries són del 1190...

 
 
...  
 
... a l'igual que en el interior de l'església, en totes les galeries del claustre hi ha tombes en el terra, amb indicació de la persona que hi ha enterrada i, en molts casos, amb els seus co-rresponents medallons ...
 
 
 
... la construcció del monestir es va iniciar quan Ramon Borrell va vendre a l'abat al 992 el domini sobre el barri de Sant Pere...
... a l'any següent, el cenobi va rebre una important donació del testament del mateix comte...
... el control dels abats sobre el barri va finalitzar en el 1339 quan Pere III va recuperar els drets reals...
 
 

... a l'any 1117, Ramon Berenguer III va unir Sant Pere amb el monestir francès de Santa Maria de la Grassa encara que va seguir conservat abat propi. Encara que la unió va continuar, un segle més tard era merament nominal... 

 

 

... no va ser mai una gran abadia...

... la comunitat estava composta per l'abat, sis monjos i sis clergues...

... encara que era la parròquia del barri de Sant Pere, la propera església de Sant Nicolau realitzava aquestes funcions...

... en Sant Pere únicament tenien lloc els baptismes...

 
 

... a partir del segle XV l'activitat del monestir va començar a decaure...

... l'any 1592, recuperada la seva independència respecte del monestir de la Grassa, va quedar unit als monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i el de Sant Miquel de Fluvià que també es trobaven en decadència...

... la unió no va servir per a incrementar l'activitat monàstica en cap dels tres cenobis. Sant Pere contava al 1835, data en la qual es va produir la seva exclaustració, amb un abat i quatre monjos...

... desprès de l'any 1835 es va convertir amb una caserna de la Guardia Civil, per convertir-se finalment amb el museu actual ....

 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL