SANT PERE DE ROMANI
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ahir dilluns, per raons purament sentimentals, vaig voler anar a visitar i a fotografiar l'ermita de Sant Pere de Romaní ...
... aquesta ermita està situada en el Baix Llobregat, en el terme de Molins de Rei, prop del poble, en la vessant oest de la Serra de Collserola...
... dalt d'un turonet de 100 metres, al que s'hi ha d'accedir a peu....

  
 
... el lloc on s'aixeca l'ermita s'anomenava antigament Dudisme o Duodecimo nom que sembla referit a un punt en la via a Barcelona que en distava dotze milles...
... aquest topònim és documentat des de la fi del segle X fins el segle XIII...
 
 
... però el nom que ens ha pervingut viu és el de Sant Pere de Romaní que, tot i que sembla esdevenir d'un col·lectiu vegetal , s'ha relacionat amb la vinculació de l'ermita amb Sant Pere de Roma ...
... en el 1308 es troba documentat amb el nom de " Romaniras "...
... a partir del segle XV se'l reconeix amb el nom de " Romaniar " ...
... i a partir del 1590 ja se l'anomena " de Romaní "...
 
 
... Sant Pere del Romaní és una ermita romànica...
... que es calcula que va ser edificada en el segle XI ...

 

 
... té la façana amb la porta d'entrada de l'església orientada cap a l'oest...
 
 
 
... del que queda de l'interior de la nau hi trobem en l'absis una finestra central en el migdia, d'esplandit interior que correspon a l'estil del primer art romànic i que ens situa al segle XI ...
... criden l'atenció els grans carreus d'angle situats de llarg i de través ...  
 
 
 
... com a capçalera i de cara al llevant, té un absis semicircular, gairebé tant ample com la nau, tal com es pot apreciar molt bé en la fotografia següent...
 
 
 
... el fet de que  l'absis no estigui lligada amb la nau, tal com es pot apreciar també en la fotografia anterior, sinó que hi va ser adossat en un moment en que la nau ja era edificada, segurament bastant de temps desprès de la fundació de la capella, perquè per diverses raons, mana d'arcuacions, amplada bastant pronunciada del semicercle absidal, etc, podem conjecturar que l'absis data segurament de la primera meitat del segle XII.... 
 
 
 
... a l'absis no hi ha arcuacions llombardes, típiques del primer romànic...
 
 
... l'adovellat de la finestra que hi ha en el centre ens fa pensar que l'absis es devia construir en el segle XI o en la primera meitat del segle XII... 
 
 
....  cap el segle XVI es va construir una torre de guaita o de senyals adossada al lateral dret, i un Mas anomenat Mas Moriscot, construït al seu voltant...
... aquesta torre servia per fortificar el Mas ...
... el Mas, fou enderrocat a principis del segle XX i la torre, continua al costat de l'ermita...
 
 
 
 
 
 

 

 
... A la segona meitat del segle XX, s'hi van fer algunes obres de conservació no gaire afortunades...
 
 
 
 
 
 
 
... l'any 2006 i a prop de l'ermita es va localitzar una necròpoli amb restes humanes de 12 persones de l'època medieval del segle XIII, segons es va poder deduir de la ceràmica que hi havia al costat dels enterraments ... 
 
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL