CLAUSTRE DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE L'ESTANY
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... crec que el claustre del Monestir de Santa María de l'Estany es una visita obligada pels amants del romànic català...

... passejant-hi tranquil·lament i en silenci, descobrint figures i escenes en els capitells és una bona teràpia desestressant a la que bé mereix dedicar-hi temps pel seu valor artístic i per la seva bellesa...

 
 
... el claustre d'aquest Monestir, està ubicat a la seva part meridional...
... es va construir des de mitjans del  segle XII fins a finals del segle XIII o inicis del XIV ...
... en destaquen les columnes dobles amb els seus magnífics i ben conservats 72 capitells esculpits amb iconografia de temàtica ve-getal, animal, heràldica i d'escenes bíbliques i costums profanes...
 
 
... tal com es pot apreciar en les anteriors fotografies es tracta d'un claustre pràcticament quadrat, amb quatre galeries situades al voltant d'un pati central...
... les arcades de les quatre galeries són similars en dimensions i en número...
... 10 arcades en cadascuna amb 9 parells de columnes situades damunt d'un podi que va de cantó a cantó...
... en les cantonades hi havia inicialment pilastres massissos que van ser substituïts per grups de 5 columnes de similar naturalesa que la resta...
 
 
... la fusta de les columnes és completament llisa i de forma cilíndrica...
... estan coronades amb capitells tronc piramidals invertits esculpits amb iconografies diverses...
... damunt els capitells,  un àbac motllurat completa el conjunt...
... damunt d'ells neixen les senzilles arcades adovellades ...
 
 
 
... em va cridar l'atenció que, algunes bases en que s'hi repenjaven les columnes, tinguessin formes diverses, tal com es pot apreciar en la fotografia anterior i, amb més detall, en les cinc següents ...
.

 

 
 
 
 
... els capitells, per les diferències palpables que hi ha entre ells en estil i època, sembla que van ser esculpits per diferents tallers...
... haig de confessar que vaig tenir la temptació d'anar-los fotografiant un per un, per tal de comentar-los, però vaig desistir de fer-ho, pensant que tindria que escriure gairebé un llibre...
... em dedicaré simplement a comentar-los en conjunt ... 
 
 
... en la galeria nord, que és la més antiga de les quatre galeries i que es va  construir durant el segle XII, vaig observar que general-ment l'escena historiada es situa en el capitell encarat cap a la galeria, mentre que en la cara del capitell que mira cap el pati té deco-ració purament vegetal i animal...
 
 
 
... en aquesta galeria septentrional, les escenes historiades fan referència a passatges de l'Antic i Nou Testament...
... les figures denoten una certa rigidesa i falta de moviment...
... en aquestes escenes crida l'atenció la minuciositat dels detalls...  
 
 
 
 
 

 

 
... en la galeria del costat occidental, els capitells apareixen amb motius decoratius com fulles i palmetes estriades, amb caps humans o bèsties...
... gairebé totes les escenes estan treballades en alt relleu... 
 
 
 
 
 
...a la resta de les galeries es troben els capitells més tardans, decorats amb escenes de tipus profà, reflectint la societat del moment...

... trobem una sèrie de capitells en els quals destaca la seva talla volumètrica i les diferents temàtiques pròpies del romànic, com po-den ser, els motius ornamentals fitomòrfics, zoomòrfics i antropomòrfics.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... en el claustre i adossats a les parets, hi ha uns sarcòfags amb les despulles d'abats i nobles...
 
 
 
 
 
... vull finalitzar la ressenya d'aquesta visita manifestant que vaig gaudir molt poden veure tanta i tanta joia artística .... 
 
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL