MONTBLANC MEDIEVAL
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... en aquesta pàgina trobareu la meva ressenya documental i fotogràfica de la visita que vaig fer el dissabte passat al poble de Mont-blanc ...
... l'objectiu d'aquesta visita era fer un recorregut per tota la muralla de la població de nord a sud i d'oest a l'est, sentint parlar i dialo-gant amb  aquestes pedres ...
... per començar a situar-nos, cal dir que aquesta població és la capital de la comarca de la Conca de Barberà i té el títol de Vila Ducal des del 1387...
 
 
... la veritat és que tenia ganes d'acostar-me a la Porta de Sant Jordi que hi ha a la muralla, situar-me assegut en el banc que hi ha just al pas de l'arc i escoltar amb atenció a veure si podia percebre l'alè del drac...
 
 
... i és que és aquí on, segons la tradició recollida per uns quants costumistes, Anna de Valldaura, Joan Amades..., es situa la lluita segons la qual Sant Jordi va matar  el drac...
 
 
... la població de Montblanc està situada als peus del turó de Santa Bàrbara, prop de l'aiguabarreig dels rius Francolí i Anguera.

... i el nucli antic està situat a uns 350 metres sobre el nivell del mar, però el punt més alt del terme municipal és la Mola d'Estat que està situada a 1.126 metres ...

 
 
... el topònim de Montblanc, Montis Albis,  no fa referència ni a muntanya nevada, ni a muntanya calcària...
... adopta aquest nom com a sinònim de muntanya verge de vegetació, pròpia del tossal argilenc del Pla de Santa Bàrbara.
..
 
 
... Montblanc ha tingut tres topònims al llarg de la història...
... cap al 1080 es comença a poblar Duesaigües, prop de la confluència dels rius Francolí i d'Anguera, indret que passarà a dir-se Vila-salva a partir del 1155 i que esdevindrà una vila reial...
... l'any 1163 es trasllada la població cap a l'actual ubicació i s'adopta el nom de Montblanc...
 
 
... tropes montblanquines van acompanyar a Jaume I en la conquesta de Mallorca i València...
... a València es donà el nom de Montblanc a un carrer o barri, en agraïment a la contribució en l'empresa ...
 
 
... manquen dades de població del moment de fundació, creixement i esplendor de la vila...
... les primeres dades són de finals del segle XIV, quan ja s'iniciava el declivi..
... són els fogatjaments realitzats els anys 1365 i 1380, confeccionats amb una finalitat eminentment fiscal...
... aleshores Montblanc era la setena població de Catalunya, darrere de Barcelona, Lleida, Tortosa, Girona, Tarragona i Puigcer-dà ...
 
 
... els comtes-reis van escollir Montblanc per reunir-hi Corts Generals de Catalunya en quatre ocasions:
                   - en el 1307 convocades per Jaume II
                   - en el 1333 convocades per Alfons III
                   - en el 1370 convocades per Pere III, el Ceremoniós
                   - en el 1414 convocades per Ferran d'Antequera
 
 
... durant l' interregne i abans del Compromís de Casp, 10 de setembre de 1410, aquesta població va acollir el Parlament General de Catalunya...
... no van acabar la seva feina per causa de la pesta, que comportà una minsa assistència...
... el parlament posteriorment es va situar a Barcelona i posteriorment a Tortosa, on es van escollir els compromissaris catalans que acudirien a Casp a elegir el nou monarca de la Corona...
 
 
... va ser en aquesta època quan es van construir les obres més importants de la vila...
... el recinte emmurallat, amb 31 torres i 5 portals, l'església de Santa Maria, l'església - hospital Sant Marçal i el Palau dels Alenyà...
... es va cobrir el Torrent del Riuot, que passa pel bell mig de la vila i es van edificar molins, ponts, la presó, etc...
 
 
 
... Montblanc, al llarg de la seva història, ha patit molts assalts, saqueigs i destruccions...
... lgunes de les més cruentes tingueren lloc al segle XVII, després de la revolta dels Segadors...
... sempre foren protagonitzades per tropes castellanes...
 
 
... el 30 d'agost i 23 de setembre de 1642:  va arribar el primer l'exèrcit castellà de 8.000 homes...
... va arribar per "refrescar" i va acabar saquejant el poble i atemorint la població...
... posteriorment, en el pas de Tarragona a Lleida, van tornar a assaltar i a saquejar la vila en el que es va anomenar " la general cre-ma ", en què es malmeteren els arxius municipals, els de la parròquia i els de l'hospital de Santa Magdalena de la població...
 
 
... el 29 de setembre de 1649, 7.000 soldats d'infanteria i 3.000 cavalls tornen a atacar la vila, ja que tropes franceses s'havien forti-ficat a l'església de Santa Maria...
 
 
... en el març de 1651, hi va haver un setge que va culminar el 16 de juliol, quan les tropes castellanes van enderrocar part de l'esglé-sia de Santa Maria, la façana gòtica, i diverses torres i trams de la muralla ...
 
 
... la segona meitat del segle XVIII va comportar una explosió demogràfica, causada pel desenvolupament agrícola de la vila...
... van arribar molts nouvinguts i la població va créixer prop d'un 300% en el transcurs de la centúria...
 
 
...dalt d'un promontori des d'on es domina la ciutat vella de Montblancet et trobes amb l'església de Santa Maria de Montblanc o Santa Maria la Major que és una església gòtica del segle XIV i de grans dimensions...
... també és coneguda com La Catedral de la Muntanya ...
 
 
... en el 1170 ja es troba documentada una primitiva església romànica dedicada a Santa Maria situada en aquesta població...
... l'actual temple gòtic, doncs, s'alça en el mateix lloc on es va construir aquest temple romànic...
... però la prosperitat de la vila i el conseqüent augment de població va fer necessària la construcció d'un nou temple de majors di-mensions...
... va ser en el 1288, tal com està documentat, quan es va  procedir a l'enrunament de la centenària església romànica i es va iniciar la construcció de la catedral gòtica de Santa Maria...
 
 
... a mitjans segle XIV va assolar Europa la Pesta Negra, aleshores, les obres s'aturaren i es decidí acabar l'església provisionalment amb una paret recta sense ornamentació...
... quan en el segle XV semblava que la vida tornava a la normalitat va esclatar la Guerra civil catalana i la vila va rebre un cop molt dur...
 
 
... aquesta nova façana principal duraria prop de seixanta anys, ja que durant La General Crema de la Guerra dels Segadors, tal com ja he comentat més amunt,  les tropes castellanes dirigides pel General Juan de Pallaviccino y Ramírez de Haro va enderrocar la fa-çana de l'església...
... poc després de finir la guerra, es va reconstruir la façana ...
.... a les escales d'accés al temple es pot admirar una magnífica creu renaixentista amb un pedestal graonat de set cares i fust helicoïdal amb un capitell gòtic ...
 
 
... la façana principal està situada en un lateral de l'església...
... tal com ja heu apreciat en les fotografies anteriors és d'estil barroc amb influències renaixentistes del segle XVII...
... consta de tres nivells: a cada banda de la porta hi ha les imatges de quatre apòstols, tot i que molt deteriorats ...
 
 
 
 
 
, just damunt de la porta principal d'accés al temple hi ha una imatge de la Verge Maria custodiada per dos àngels i al costat  aparei-xen els quatre apòstols restants i una imatge de Déu...
... la façana fineix en la seva part septentrional amb una escultura gegant que representa l'escut de Montblanc en una orla i decorat amb dues figures humanes...
... aquestes estàtues es consideren d'entre les peces originals de la façana, abans de la reconstrucció del segle XVII...
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL