AQÜEDUCTE DE TARRAGONA
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... el divendres passat, tot i la calor que feia, vaig anar a passejar i a visitar l'Aqüeducte de les Ferreres , també anomenat Pont del Diable i de pas, fer-li unes quantes fotografies...
... és un pont - aqüeducte romà aixecat entre els costats del barranc dels Arcs, al terme de Tarragona, que duia aigua del riu Francolí a l'antiga ciutat de Tàrraco...
... és un dels aqüeductes més monumentals i ben conservats de l'època romana i el més important de Catalunya...
 
 
... encara que no es coneix la data exacta de la construcció de l'aqüeducte, sembla probable que s'hagués aixecat al segle I després de Crist, en l'època de l'emperador August, coincidint amb el creixement de Tàrraco per l'expansió cap a la part alta de la ciutat, seu del Concilium provinciae d'Hispània Citerior...
 
 
... aquest aqüeducte va estar en funcionament fins a l'edat mitjana...
... va ser restaurat en el segle X, sota el regne del califa Abd al-Rahman III de Còrdova,  i una altra vegada en el segle XVIII...
... durant el segle XIX i el segle XX es van dur a terme diversos treballs de conservació per aturar el deteriorament del monument...
 
 
... l'any 1905 es va declarar Bé Cultural d'Interès Nacional i el 2000 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO com a part del Conjunt arqueològic de Tàrraco...
 
 
 
... la pedra per fer aquesta obra va ser treta d'una pedrera situada en un turó pròxim al monument, conegut amb el nom de " coves de la Pedrera "...
... i tota l'estructura del pont fou construïda en opus quadratum, blocs de pedra regulars, tallats en forma de carreus lleugerament encoixinats i col·locats en sec, sense morter a les seves juntes..
 
 
... el canal que duia l'aigua va ser construït en opus signinum, amb un morter impermeable a base de calç i ceràmica...
 
 
... el pont té una llargada de 217 metres i una alçada màxima de 27 metres, sense comptar la galeria de conducció de l'aigua, avui destruïda, que devia fer uns 2 metres més...
... tal com es pot apreciar en les fotografies, consta de dos nivells d'arcades sobreposades amb 11 arcs al nivell inferior i 25 arcs al nivell superior...
 
 
 
... els arcs tenen una amplada, llum, de 6,30 metres, una alçada de 5,70 metres, on no s'han d'adaptar al desnivell del barranc, i una gruixària de 1,86 metres...
 
 
 
... la distància entre els arcs és de 8 metres...
... la cota de l'aqüeducte al costat nord és de 56,8 metres i la costat sud de 56,4 metres ....
 
 
... conta la llegenda que …
«En temps de la dominació romana i davant la necessitat de que patia Tarragona d'aigua, calgué construir un aqüe-ducte per tal d'unir dos turons separats per una profunda torrentera. La construcció anava endavant i quan ja estaven llestes les dues rengleres d'arcades, les fortes ventades i la fúria de les tempestes enderrocaren el pont. El mestre cons-tructor en veure l'enderroc del pont va dir tot desesperat que tant sols el dimoni podia fer un pont de mil anys de dura-da. Feta aquesta afirmació se li presentà de sobte Satanàs i li digué que ell aixecaria un pont aquella mateixa nit amb pedra de la pedrera del Mèdol que seria de forta durada. Se li oferiren trenta bosses plenes de moneda d'or i d'argent. Més ell no volia diners. Deia que volia l'ànima del primer que begués l'aigua que passés pel pont del diable. I tracte és tracte. El pont va ésser construït i a l'endemà el dimoni esperava a l'altra banda del pont el compliment de la paraula donada. Mentrestant, el mestre i els seus operaris des de l'altra part del pont li ensenyaren un ase que va ésser el primer habitant que va beure d'aquella aigua.»
 
 
 
... en el moment de la meva visita s'estaven realitzant obres de la nova restauració...
... amb aquesta nova restauració i si no estic massa equivocat, fins i tot es preveu tornar a fer passar aigua per l'aqüeducte... 
 
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL