LA VALL DE LA RIERA DE MERLÈS
   
   

 

 

 

... aquest cap de setmana, fugint de la calor, hem anat a visitar i a fotografiar la vall de la Riera de Merlès...

... he de dir que la vall que conforma aquesta riera és un espai protegit, qualificat com de reserva natural...

 
 
... aquesta riera neix als Rasos de Tubau, sobre Sant Jaume de Frontanyà...
... mansament va baixant fins a morir al riu Llobregat, entre l’Ametlla de Merola i Navàs...
 
 
 
... és una riera rica en cabdal, amb una conservació encara de molt bona qualitat, amb una abundant fauna i flora, on no hi ha cap po-ble que hi aboqui les seves aigües brutes indiscriminadament, ni cap explotació ramadera que contamini l’aigua.    
 
 
 
... en aquesta riera hi podem trobar peixos com la truita, el barb i la bagra...   
 
 
 
... aquí s'hi troba una vegetació aigualosa i de ribera i també diverses algues...
 
 
 
 ... entre els seus hàbitats fluvials s'hi troba la llúdriga...   
 
 
 

... tal com ja he comentat , al llarg de la riera s'hi troben diversos gorgs i zones de platja, que conviden al bany en determinades èpo-ques de l'any...

 
 
 
... durant els tres dies que va durar la nostra visita, vam situar la nostra residència en una masia coneguda amb el nom de Mas Da-nyans situada en mig dels boscos que envolten la vall de la riera de Merlès en el terme municipal de Les Llosses ...
... el terme d'aquest municipi és el de més extensió de la comarca del Ripollès ....
 
 
... la masia està situada en una zona de boscos...
...  si us passegeu per aquest lloc podreu conèixer les característiques del bosc mediterrani ...
 
 
 
...  tot al voltant de la masia hi a una vegetació en que hi dominen els pins, ja que els arbres de roure del que encara se n'hi troben forces exemplars, s'han anant reduint...
... i si t'hi passeges una mica i t'hi fixes, a la vaga més humida hi trobaràs fagedes i boix grèvol, i més cap al solell roure martinenc, boi-xos i alzines...  
 
 
 
 
... cap a la tardor, en el temps dels bolets i si hi ha hagut una bona pluja i el temps hi ha acompanyat, hi podrem collir gran varietat de bolets comestibles com el rovelló, la llenega, els fredolics, els rossinyols, els camagrocs, les corrioles, els moixernons i els carlets ...
... i també, com no, passejant-hi et trobes amb colònies de bolets de soca versicolors...
 
 
 
... en aquest entorn i en aquells llocs on hi ha aigua estancada, també et pots trobar amb tot una mostra d'amfibis, com el tritó piri-nenc, la salamandra, gripaus i granotes ...
... no manquen rèptils com l'escurçó, el llangardaix verd i el comú, les serps verdes, blanca, llisa i la d'aigua i la sargantana cuallarga ..
 
 
 

... podreu arribar a notar les petjades dels habitants d'aquest indret que, des de l'Edat Mitjana, van fer de la Riera de Merlès el seu mitjà de vida...

... en són la prova els diversos molins fariners, les masies, gorgs d'aigua on bruixes i bruixots es reunien als voltants del segle XVII...

 
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL