CASTELL DE MONTSONÍS
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... aquest cap de setmana vaig anar a visitar i a fotografiar el Castell de Montsonís ...
... Montsonís és una entitat de població del municipi de Foradada a la comarca de la Noguera...

... que està situada al vessant oriental de la serra de Montsonís a l'esquerra del Segre, a l'entrada de l'estret de Salgars... 

... amb cases de pedra que tenen tot un "aire medieval "...

 
 
... el magnífic conjunt format pel castell i el grup de cases de pedra que l'envolten, conserva tot l'esplendor i elegància de temps pa-
    ssats i ens transporta a segles enrere ...
 
 
... per entendre l'existència d'aquest castell ens hem de remuntar a l'Edat Mitjana, al temps de moros i cristians...
... a Montsonís, el Comte d’Urgell, Ermengol II “ El Pelegrí ” ha de protegir les terres que acaba de conquistar als musulmans i asse-
    gurar, així, la repoblació cristiana del territori...
 
 

... el Comte ordena construir una fortalesa, el Castell de Montsonís, des d’on pugui vigilar possibles invasions...

... no és l’únic...

... sobre la línia fronterera que va des de Barcelona fins al Montsec, s’alcen diversos castells per a protegir els territoris dels comtes,

    hi trobem: el Castell de Montclar... 

 
 

... aquest castell dóna nom al poble on està situat ...

... es tracta d’un dels castells més antics de la zona,  una contundent fortalesa...

 
 

... és el moment de la reconquesta...

... cristians provinents de la “Vella Catalunya”, especialment de la Serra del Cadí, repoblen aquestes terres...

... el Castell de Montsonís, al costat de la resta de les fortaleses construïdes a la zona per altres comtes, va defensar la frontera entre

    la ‘Catalunya Vella’ i la ‘Nova’ durant 125 anys, fins a la conquesta definitiva de Lleida l’any 1149...

 
 
... es tracta d’un castell habitat, per aquest motiu la bandera segueix onejant a la Torre de l'Homenatge...
... drap groc amb una cabra, dels "Cabrera" ....
... de fet, es tracta del primer castell privat de tota Espanya que es va obrir al públic...
 
 
... cadascuna de les pedres del castell són indicadors del pas del temps...
... per exemple, aquest escut d'armes que hi ha damunt d'una porta d'entrada al castell, fa referència a l'Antoni de Rocabruna i Co -    
    pons...
... després de la Guerra dels Remences en Francesc III de Ponts va realitzar en el 1661 diverses modificacions, fins a deixar el castell
    en l'estructura que avui observem...
... a la seva mort i al no tenir descendents directes, va cedir el Castell a la seva néta Agnès de Ponts i Desvalls...
... aquesta es casa poc després amb Antoni de Rocabruna i Copons...
 
 
... tal com he comentat abans l'anomenada Guerra dels Remences que recull la revolta dels nobles en contra del rei Joan II, el 1460,
    va tenir una incidència important en el Castell ...
... en aquesta guerra el Castell de Montsonís va ser castigat amb la humiliació...
... les torres d’homenatge que simbolitzen el  poder dels propietaris dels castells, va ser enderrocada, significant la fi de la seva gran-
    desa....
 
 
... a la Torre de l’homenatge s’observa la diferència entre les primeres pedres i les que es van afegir en la reconstrucció després de
    l’enderrocament de la torre durant la Guerra dels Remences..
 
 
... impossible descriure aquí totes les estàncies que hi ha dins del Castell...
... però si hi entres, el primer que hi trobaràs, donant la benvinguda als visitants, dues armadures, una a cada costat de l’escala prin-
    cipal, que custodien l’entrada i semblen voler indicar el camí...
 
 

... també és interessant la visita a la cuina que encara s’utilitzava fins fa poc..

... es tracta d’un espai quadrat presidit per una gran taula de fusta...

... i un pou de pedra, que servia per a emmagatzemar aigua i assegurar la supervivència en cas de sofrir un setge per part dels

    enemics del Castell...

 
 

... a la dreta del foc hi ha un safareig rodó on rentaven la roba ...

... per rentar la roba blanca, ho feien amb aigua calenta, tirant-li la cendra del foc, per això hi ha el safareig a la cuina...

 
 
... el que inicialment havia estat l’estable, es va convertir després en una habitació destinada a exposar les armes...
... actualment es conserven algunes armes autèntiques i unes altres són rèpliques...
... també hi ha la làpida funerària de Rocabruna i un moble del segle XVIII...
 
 
... us annexo una fotografia de la bodega ...
... a dalt a la dreta, en el sostre, es pot veure el forat d'on parteix el subterrani secret que es comunicava per un túnel amb l'església
    romànica de Salgar, com a sortida secreta d'emergència ...
 
 
... el poble de Montsonís va ser molt important durant l’edat Mitja, a causa de la seva situació fronterera amb el món àrab...
 
 
... adossada al castell hi ha l'església de Santa María de Montsonís és d’una sola nau, amb una capella adossada a la façana oposada
    al castell...
... el seu interès històric rau en ser un clar exemple d’arquitectura rural neoclàssica...
 
 
... damunt la clau central de la porta de la façana principal duu un escut nobiliari que data del 1.787...
... però l’orígen de l’església segur que és anterior, ja que tant la clau, com la placa estan afegides amb posterioritat...
 
 
... encara que la placa hi hagi escrit: " ESSEN SENYOR DEL CASTELL DE MONTSONIS LO ILLUSTRISIM SENYOR DON
    CARLES DE ROCABRUNA DE PONS DE COPONS I DE DESVALLS, A SES EXPENSES SE HA FET AQUESTA ES-
    GLESIA "...
 
 
... més amunt a on hi ha situat el Castell de Montsolís, a dalt del turó, es troba l'ermita de Sant Urbà...
... aquest turó era el punt més alt de l’antiga muralla que antigament tancava el conjunt del que formaven part, tant les restes de fortifi-
    cacions del turó, com l’actual castell...
 
 
... l’església de Sant Urbà de Montsonís és anomenada per primera vegada en documents que daten del 1.311, quan el vescomte
   Guerau Ponç II de Cabrera i primer vescomte d’Àger féu donació del castell amb el seu terme, pertinences i primícies a l’abadia...
... actualment està molt malmesa i s'aguanta dreta perquè està apuntalada i lligada tal com es pot apreciar en la següent fotografia que
    hi vaig fer ....
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL