ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL CASTELL DE CUBELLS
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... haig de confessar que cada vegada que em situo davant de la portalada de l'església de Santa Maria del Castell de Cubells, que-
    do bocabadat, tot i que ja l'he visitat unes quantes vegades...
... el passat dia onze, aprofitant la festa de la Diada, vaig agafar el cotxe i em vaig presentar a Cubells a gaudir una vegada més d'aquesta portalada romànica-mudèjar ...
... Cubells és una vila de molt pocs habitants, situada a la comarca de la Noguera, al Marquesat...
 
 
... s'estén des de l'alineació muntanyosa que formen les serres Carbonera i de Boada, al nord...
... fins a la ribera del Sió, al sud, riu que en constitueix en gran part el límit meridional...
... en aquesta fotografia podeu apreciar en el mig, el puig de la Foradada, vist des de Cubells ...
 
 
... l'església de Santa Maria del Castell de Cubells no està documentada fins al segle XI...
... en el  segle XVIII va ser ampliada per ponent...
..  i en el segle XIX se li va adossar un nou temple al costat nord...
... recentment s'ha restaurat per deixar l'edifici romànic tal com era abans de les ampliacions...
 
 
... és d'una sola nau coberta amb volta de canó, de perfil apuntat i reforçada amb dos arcs torals...
... la part superior de les façanes estan ornades per un ràfec sobre permòdols esculpits...
 
 
... la capçalera d'aquesta església és un absis semicircular amb una finestra de doble esqueixada...
 
 
... al mur de migdia, que dona a la plaça, sota d'un ull de bou, s'obre la gran portalada dins d'un cos que sobresurt del mur...
... una magnífica portalada que, com ja he comentat, em deixa bocabadat ...
... el portal d'aquesta església és, en tot cas, una peça d'art en que hom pot entretenir-se força estona, donada la seva riquesa i fas-
    tuositat...
... amb dos clares influències: per una banda la tolosana, per altra, una modalitat d'influència mudèjar ....
 
 
... criden de seguida l'atenció i són ben remarcables, les seves belles llaceries moresques de l'arcada interior ...
 
 
 ... així com els pilars motllurats simulant columnes ...
... que estan coronades per capitells molt ornats ...
 
 
... aquestes columnes que alternen amb els angles dels brancals, convertits en muntants semicilíndrics, sustenten sis grups d'arquivol-
    tes, que es recolzen sobre un ampli plint...
... la darrera arquivolta en forma de guardapols, està format per puntes de diamants....
 
 
... els seus arcs, tal com ja heu apreciat en les fotografies que us he anat annexant, estan profusament decorats amb motius geomè-
    trics i representacions d'animals, motius vegetals i algunes figures humanes...
... destaca la presència de la gran varietat de temes, especialment de cignes i altres ocells...
 
 
... així com el seguit de figures humanes inexpressives, segurament representant sis a cada banda de la porta als dotze apòstols ...
 
 
 ... d'especial bellesa és la decoració dels capitells amb les serps en lluita, els coloms abundants, alguns d'ells picotejant les figues d'u-
    na figuera...
 
 
... en tota la decoració abunden els temes zoomòrfics ...
... però també et deixa meravellat el magnífic moviment assolit per moltes de les figures...
... sense ometre les dents de serra, els arquets, llistells, fulles d'arbre i un llarg etcètera ...
 
 
... el portal es tanca amb una porta de fusta, també de clara influència mudèjar, i tot plegat cal datar-lo com una magnífica obra del
    segle XIII...
 
 
... per concloure vull insistir dient que, en aquesta portalada, és ben remarcable la coexistència  de l'obra moresca amb la romànica,
    ja que l'emigració dels artistes tolosans cap a Catalunya com a conseqüència de la guerra de Pere I amb els albiguesos, va coinci-
    dir amb la presència dels artistes mudèjars procedents d'Aragó o ja residents en els nostres pobles...
... en tot cas, uns i altres ens van proporcionar obres tan genials com aquesta portalada de l'església, on la finor de l'escultura tolosa-
    na es va unir, sense barrejar-s'hi, la fantasia inaudita de les composicions moresques...
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL