POLLA D'AIGUA
 Gallinula chloropus  
 
... la polla d'aigua o gallineta d'aigua és coneguda científicament amb el nom de " Gallinula chloropus "...
 
 
... la polla d'aigua la pots veure i  trobar en tota mena d’ambients aquàtics, però és molt poruga i acostuma a amagar-se de seguida
    entre els canyissars a la que veu el més petit moviment humà ...
 
 
.. tal com podeu observar en les fotografies que us annexo, la seva coloració és en general de color gris pissarra ...
 
 
... amb el cap i el coll més foscos...
 
 
... té dos línies amples de color blanc en els flancs sota la cua...
 
 
... el bec és vermell, igual que l'escut facial, i presenta la punta de color groc ...
 
 
... les extremitats inferiors són d'un color oliva groguenques i per damunt dels genolls té unes taques vermelles...
 
 
.. els exemplars més joves, com és el que trobareu en les dues fotografies següents, són amarronats, i no tenen l'escut facial com les
    polles d'aigua madures ....
 
 
... les joves també es presenten amb un color verd oliva més fosc a les potes ...
 
 
... s'alimenten sobre els miralls d'aigua des d'on consumeix una ampla varietat de vegetals i de petites criatures aquàtiques ...
 
 
... resisteix bé les aigües notablement contaminades, fins i tot aquelles que tenen un alt grau de salinitat ....
 
 
   ANAR A L'ÍNDEX