REIAL MONESTIR DE PEDRALBES
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... el Monestir Reial de Pedralbes actualment és un convent de l'orde de les clarisses i està situat en el barri de Pedralbes de Barce-
    lona...
... els seus edificis formen un notable conjunt monumental d'estil gòtic...
 
 
... el perímetre d'aquest monestir,en el seu origen, estava envoltat per una muralla...
... d'aquesta muralla únicament es conserven dues torres de vigilància i dues de les portes que donaven accés al recinte ...
 
 

... aquest monestir va ser fundat pel rei Jaume el Just i per la seva esposa Elisenda de Montcada  en el 1326, amb la intenció de que

    servís de lloc de retir per la reina en el moment d'enviudar, que es preveia proper per l'edat i la salut del rei...

 
 

... es va inaugurar amb una missa solemne el 3 de maig de 1327...

... ja aleshores albergava una comunitat de monges clarisses, formada en la seva major part per filles de nobles...

 
 

... la reina va posar especial interès en aquest monestir al que va dotar amb diversos privilegis...

... gràcies a un d'aquests privilegis, el monestir quedava sota la protecció directa de la ciutat, a través del Consell de Cent, que es

     comprometia a defensar-lo en cas de perill...

 
 

... la pròpia Elisenda va fer construir un palau annex, al que es va traslladar al morir el seu marit ...

... era aleshores l'any 1.327...

 
 

... Elisenda va residir al palau del monestir fins el moment de la seva mort en el 1364...

... la pròpia reina va ordenar en el seu testament que l'edifici fos enderrocat, després de la seva defunció ...

... hi ha diferents hipòtesis sobre la situació on estava edificat aquest palau ....

 
 

... des del 1329 hi va haver al monestir una petita comunitat de frares franciscans, inicialment sis, per cuidar de l'espiritualitat de les

    monges, aquests frares s'allotjaven en un edifici, actualment conegut amb el nom del " conventet " ...

 
 
... durant la Guerra dels Segadors de 1640, les monges van ser exclaustrades i es van allotjar a la residència del marquès d'Aitona...
... en virtut de l'acord establert per Elisenda de Montcada amb la ciutat, les religioses van ser escortades fins a la seva destinació per
    soldats armats...
... la mare abadessa tancava el seguici, acompanyada pel segon conseller de la ciutat...
 
 
... en el  1835, després de la crema de convents produïda a Barcelona, les monges van fugir i la comunitat va restar dispersa durant   
    tres anys...
... tot i això, el monestir no va ser afectat per la desamortització, cosa que ha contribuït a la seva bona conservació en comparació
     amb d'altres elements del patrimoni eclesiàstic del país...
 
 

... va ser l'any 1931 quan es va declarar el monestir Monument Històric Artístic i, en esclatar la guerra civil, se'n féu càrrec la Gene-

    ralitat ...

... durant aquest període i va ser cremat el retaule major...

... en el 1938 s´hi va instal·lar el Dipòsit General d'Arxius, on es reunien els fons dels arxius de diferents institucions, sobretot religio-

    ses...

 
 
... a partir del 1949 una part del monestir es va obrir al públic,  i en el 1975 es va construir un nou convent a l'antic hort per tal de
    destinar la major part de les instal·lacions antigues al Museu-monestir de Pedralbes, que a les darreries del segle XX va passar a
    formar part del Museu d'Història de la Ciutat...
 
 
... una petita comunitat de monges clarisses segueix residint al nou convent ...
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL