ESGLÉSIA DE SANTA MARIA D'AVIÀ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... no feia bon dia quan vaig arribar-me a visitar l'església romànica de Santa Maria d'Avià ...
... gairebé m'havia em penedit d'haver agafat la meva màquina de ventar retrats per fer-hi algunes fotografies ...
... però al final, no vaig poder evitar fer-n'hi unes quantes de les que aquí us poso un recull ...
 
 
... vull comentar en primer lloc i, abans que res, que vull donar les gràcies a la masovera del Mas de Santamaria que molt amable-
    ment em va deixar les claus d'accés a l'església perquè pogués visitar-la, gastant-hi tot el temps que volgués ...
... ah ! i també les gràcies pels mirabolans de collita pròpia a que em va convidar ...
 
 
... com podeu observar en les fotografies que hi vaig fer, l'església s'alça en un lloc planer, al peu de la carretera...
 
 
... els murs que tanquen la nau pels costats de llevant i ponent, depassen l'alçada de la teulada, amb una espadanya de doble arc si-
    tuada sobre el de ponent...
...  l'obra és de carreus petits, disposats en fileres horitzontals i lligats amb morter de calç bastant sorrenc...
... els murs són bastant gruixuts , fins a 1 metre de gruix, i estan conformats per petites pedres calcàries de color clar disposades re-
    gularment...
 
 
... aquest edifici té d'una sola nau amb absis semicircular orientat a llevant...
... el cos de la nau i el de l'absis, estan units directament a través de l'arc d'obertura de l'absis...
 
 
... l'absis té la mateixa altura i ample que la nau central...
... és cobert per una volta d'un quart d'esfera...
... no hi ha cap mena d'ornamentació, sols a la part central hi ha una finestra que dona llum a l'interior ...
 
 
... el portal d'accés és situat a un costat del mur de migjorn ...
 
 
... i està format per dos arcs de mig punt adovellats i en degradació donats sobre dues impostes sense decoració ...
 
 
... davant la porta d'accés, un baluard de murs baixos tanquen una petita era on hi ha una pica de batejar de pedra que anteriorment
    es trobava a l'interior...
... aquesta pila beneitera data del segle XII ...
 
 
... en el mur de ponent hi ha senyals de l'existència d'una porta tardana que es va obrir amb llinda i que va ser tapiada en la restaura-
    ció feta per la Diputació de Barcelona entre els anys 1970 i 1973, alhora que es reobria la porta de migdia...
 
 
... quatre finestres donen llum a l'interior: dues a la façana de migdia, una a la de ponent i una al centre de l'absis...
... totes tenen doble esqueixada i arc de mig punt, monolític a l'interior i adovellat a l'exterior...
 
 
... la nau és coberta amb volta de canó punt, reforçada amb dos arcs torals que arrenquen d'una imposta molt senzilla.
 
 
... el primer document en què s'esmenta Santa Maria és el de la consagració de l'església del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, datat el 21 de novembre del 983, en el qual el comte Oliba de Cerdanya-Besalú i la seva muller Ermegarda van fer algunes dona-cions entre les que s'hi troben l'església de Sta. Maria amb cinc masos, terres, delmes i primícies, i un mas a Clarà: "Et in Avizano ecclesiam sanctae Marie et masos et terras et vineas, cum suas decimas et primitias" (Pergamí n. 1110, AM).
 
 
... l'església, per tant, es trobava dins els límits de l'antic comtat de Berga i sota la jurisdicció eclesiàstica del bisbat d'Urgell, depenent
    del monestir benedictí de Sant Llorenç prop Bagà...
... en el 1003 el comte Oliba Cabreta la va cedir al monestir de Santa Maria de Serrateix, que depenia de Sant Llorenç prop Bagà...
 
 
...  en el segle X al bisbat d'Urgell les comunitats religioses es van convertir a la regla de sant Benet, tenint cura aquests monestirs
     benedictins de les parròquies dependents...
... és per això que alguns historiadors opinen que la casa Santamaria, al costat de l'església, podria haver estat la seu d'un monestir
    femení que tindria cura del culte a la Mare de Déu..
 
 
... de l'interior de l'església procedeix el frontal d'altar de Santa Maria atribuït al Mestre d'Avià, conservat al Museu Nacional d'Art
    de Catalunya i del qual se n'exposa una còpia a l'interior de l'església...
... la Mare de Déu d'Avià era venerada en aquesta església i també era coneguda com Nostra Senyora de la Llet, ja que a ella s'ad-
    vocaven les mares embarassades, perquè les ajudés en el part i els concedís tenir força llet pel fill (goigs de Santa Maria d'Avià)...
 
 
... aquest frontal és una de les obres artístiques del segle XIII més remarcables de Catalunya ...
... en el carrer central i ocupant tot el seu espai, apareix la imatge de Maria asseguda en un tron amb el nen Jesús assegut en la seva
    falda, sota un arc lobulat...
... els dos personatges centrals se situen sobre un fons ocre i conten darrera del cap de Maria alguna cosa difuminat però existent...
... la figura de la verge apareix asseguda de front, vestida amb túniques de color vermell i blaus amb motius florals, vestidures que duu
    en totes les imatges del frontal en que surt representada, i el nen Jesús apareix assegut a la seva falda, situat de costat i mirant cap
    a la dreta, amb la seva mà dreta realitzant un gest semblant al de la benedicció, encara que s'ha interpretat, de vegades, que en la
    mà dreta ostentava algun tipus d' objecte , però tot són interpretacions, doncs no s' adverteix cap resta d' aquest suposat objec-
    te...
... la situació inclinada cap a la dreta del nen Jesús, mostra ja un traç d'evolució en l'hieratisme predominant de la pintura romànica del
    segle XII ...
 
 
... al voltant de la part central hi estan representades altres escenes bíbliques del Nou Testament en les que la Mare de Déu és una de
     les protagonistes: l'anunciació, la visita a al seva cosina Santa Isabel, el naixement, l'arribada dels Reis Mags, al presentació del
     nen Jesús en el temple...
... en la següent fotografia he recollit la que fa referència al naixement de Jesús ...
... com podeu apreciar hi apareix María asseguda amb el nen en el bressol recobert amb un llenç i Josep assegut al seu costat...
...darrera d'ells apareixen les imatges de l'ase i el bou...
... mereix la pena observar amb atenció els coixins en els que es recolzen els caps de Maria i Jesús, que es confon amb el nimbe ine-
    xistent, i el que serveix també de suport per als peus de la Verge ...
 
 
... l'any 1312 aquesta església mantenia la categoria de parròquia, segons confirma la visita al deganat de Berga...
... actualment depèn de la parròquia de St. Martí amb caràcter de sufragània ( BENET, 1993 )...
... durant la Guerra civil (1936-1939) es va abandonar el culte i va ser convertida en magatzem, i d'aquest fet va quedar molt deterio-
    rada fins que en el 1970 el Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona hi va realitzar importants treballs de restauració, re-
    tornant el culte el 14 de maig de 1973...
 
 

 

 

 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL