PRIORAT DE SANTA MARIA
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... d'entrada vull donar les gràcies a la Glòria i a la Sabrina de l'Ajuntament de Castellfollit de Riubregós, per la seva amabilitat i per
    les facilitats que em van donar per poder accedir a l'interior de l'església i del cementiri que allà hi ha adossat ...
 
 
... avui en dia, aquest indret pertany a la comarca de l'Anoia, creada l’ any 1936 per la Generalitat de Catalunya , desdibuixant amb
    aquest fet els límits històrics i naturals de les demarcacions originàries de la Segarra i de la Conca d’ Òdena...
... històricament Castellfollit de Riubregós pertanyia a la primera, a la Segarra ....
 
 
... aquesta església fou consagrada l’any 1082 pel bisbe d'Urgell ...
... uns anys després, en el 1096, ja era priorat del monestir de Sant Benet de Bages ...
 
 
...  en el segle XIII, hi vivien en el monestir un prior, tres monjos i un prevere...
... els monjos tenien al seu càrrec la celebració del culte i l’atenció pastoral...
... el prior exercia com a rector de la parròquia ...
 
 
 
...  a partir del segle XIV, el priorat va entrar en decadència, a causa de l’absentisme del prior...
... aquest fet va provocar que l’any 1593, el papa Climent VIII fes dependre el monestir de Sant Benet de Bages de Montserrat,
    amb totes les seves possessions...
 
 
 
...  la comunitat benedictina va ser-hi fins l’exclaustració ( 1835 ), en què va passar a ser una mera granja i el centre d’administració
     dels béns de Montserrat...
 
 
 
... s’hi va mantenir culte fins l’any 1916...
... en el 1981 va ser declarat monument històric-artístic pel Ministerio de Cultura...
 
 
...la planta de l’església romànica és d’una sola nau, amb planta de creu llatina que presenta, a la capçalera, un absis central rectan-
   gular amb una decoració llombarda molt sòbria i rígida ( tres sèries triples d’arcuacions cegues entre lesenes sota un fris de dents
   de serra ), que estava flanquejat originalment per dues absidioles semicirculars sense cap mena de decoració...
... d'aquestes dues absidioles, s'hi ha afegit, per a mi amb molt mal gust, la que es pot observar a l'esquerra, en el braç sud, totalment
    restaurat de la creu...
 
 
...  la construcció conserva al transepte una cúpula, amb trompes als angles, que a l’exterior pren forma de cimbori circular que té al damunt un afegit poligonal...
 
 
... en el mur de ponent s’alça un campanar d’espadanya de triple obertura...
 
 
... la porta principal d’accés està situada al sud que, tal com podeu observar en la següent fotografia, està precedida d’un pòrtic d'es-
    til gòtic...
 
 
... entrant en aquest pòrtic s'hi pot observar a la seva esquerra una fornícula per a carners d'ossos...
 
 
...  i a l'altra banda, a la dreta una altra fornícula per a sarcòfags ...
 
 
... a la banda esquerra d'aquest accés a l'església, li fa costat l'edifici del priorat, alçat pels monjos de Sant Benet de Bages al principi
    del segle XVIII, sobre edificacions més velles i amb volta romànica...
... el nou edifici, seguint l’estil d’una casa pairal, es va acabar l’any 1740...
... aquesta edificació, adossada a l'església, va ser rehabilitada i convertida en una casa de colònies, que fa molts anys que no es fa
    servir ...
 
 
... d'aquesta edificació criden l'atenció uns arcs gòtics que estan situats a la part superior ...
 
 
... en la vesant nord de l'edificació, a l'extrem del braç dret de la creu llatina i tal com podeu observar en al següent fotografia, existeix
    una segona porta ...
 
 
... aquesta portalada és d'estil romànic...
 
 
...  damunt d'aquesta porta i hi ha una finestra de triple obertura, que dona llum a dins de l'església al braç nord del transepte...
 
 

... també a la part nord i al costat esquerra de la paret, vista des de l'exterior, hi trobem una antiga rosassa gòtica amb decoració

    floral...

 
 
... a l’interior d'aquesta església hi havia un retaule gòtic del segle XV dedicat a sant Pere i a sant Pau que avui es pot veure en el Mu-
   seu d’Art de Catalunya...
... també a l’interior destaquen diversos elements escultòrics decoratius del període gòtic...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL