SANTA MARIA DE GÀVER 
 
... dir que Gàver és una entitat de població del municipi d' Estaràs, a la comarca de la Segarra...
... aquest poble es situa al sud-est del terme municipal, enfilat a un turó i coronat per les restes d'un antic castell i l'església romànica de Santa Maria de Gàver...
 
 
... l'església de Santa Maria de Gàver està situada a dalt del turó que domina el poble, a la vora de la torre de defensa i aïllada del nucli urbà...
... per accedir a l'església, cal agafar un camí sense asfaltar que surt d'un extrem del poble, i està perfectament indicat a partir d'un rètol..
... l’edifici se’ns presenta remodelat, de planta rectangular, amb dos naus bessones amb volta de canó apuntada...
... amb la part de migdia d'estil romànic, amb un absis modificat, que va ser ampliada per la banda nord ...
 
 

... la façana principal està orientada a migjorn...

... i a on hi trobem la porta d’accés d’arc de mig punt adovellat...

 
 
... en aquesta façana principal també hi trobem, una finestra geminada amb columna i capitell trapezial...
 
 
... damunt d'aquesta porta d'entrada hi ha un campanar d’espadanya...
 
 
... aquest campanar té dos ulls d’arc de mig punt..
... en el de l'esquerra s'hi troba una campana ridículament petita i desproporcionada per les mides del campanar...
 
 
... a l'esquerra de la façana s'hi observa també la presència d' un contrafort emprat pel reforçar l’angle sud-oest...
 
 
... el mur de ponent, també disposa d’una finestra geminada de les mateixes característiques que la situada a la façana de migjorn...
 
 
 
... una de les reformes que es van fer va ser substituir l'absis semicircular que hi havia per una capçalera plana i de volta apuntada...
 
 
...  la parròquia de Gàver va pertànyer des dels seus inicis i fins el 1957 al bisbat de Vic, moment en què va passar a la diòcesi de Solsona...

 ... aquesta parròquia és esmentada ja en les primitives relacions de parròquies del bisbat de Vic dels segles XI i XII amb el nom de Gaver o Gavar...

... consta que el prevere del lloc pagava dos sous de tributació a la catedral...

... hom ha calculat que la fundació de la parròquia s’hauria de situar entre 1026 i 1050 i sempre ha tingut com a sufragània l’església de Sant Julià d’Estaràs...

...en el 1971 perd el seu caràcter parroquial, ja que es va fer un nou edifici al peu de la carretera...

 
 
... no vull finalitzar els meus comentaris de la meva visita a l'església de Santa Maria de Gàver sense deixar de destacar l' importància geopolítica d'aquest indret durant els segles XI i XII...
... com a testimoni queda la torre rodona de defensa d'aquesta època, que s'aixeca a pocs metres de l'església...
 
 
 ... aquesta torre era una posició d'avantguarda en el "limes" de la reconquesta que, poc a poc, avançava devers el sud i l'oest...
... la documentació de l'època ens diu que a l'any 1015 s'havia concedit "la marca de la Segarra", tenint com a centre Calafí, sota l'empenta del comtat de Barcelona, el levità Guillem...
...la documentació afegeix d'una manera implícita que l'esmentada marca s'estenia fins a l'extremitat de la vall de Gàver...
 
 
   
  PÀGINA PRINCIPAL