MONESTIR DE SANTA MARIA DE LLUCÀ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... tal com el seu nom ja indica, aquest monestir està situat a Lluçà ...
... aquest establiment té el seu origen en la reorganització territorial feta en un lloc fronterer entre les terres en mans islàmiques i les
    que s’havien recuperat...
 
 
... aquesta organització tenia una base militar...
... i el castell de Lluçà, del que aquesta església és consubstancial,  formava part important d’aquella línia defensiva...
 
 
... la fortalesa estava sota la influència del comtat de Barcelona...
... el primer senyor de Lluçà conegut és Sunifred...
... estem parlant de l'any 988 ....
 
 
... l'església que pertanyia al castell va adquirir certa importància a la comarca i en un moment indeterminat hom va decidir d’establir-
    hi una comunitat de canonges...
... és segur que el 1150 no hi havia cap comunitat a l’església i que el 1168 era ja en funcionament...
... possiblement es fundés cap el 1154...
 
 
... se sap que l’establiment es regia per la regla de Sant Agustí...
... en el 1192 es va posar el priorat de Lluçà sota la protecció del de l'Estany...
... a finals del segle XIII és quan la comunitat va assolir el seu màxim ...
... la comunitat era relativament nombrosa i tenia cura de la pròpia església com d’algunes més, escampades a les rodalies...
 
 
... el segle XIV és el del declivi, doncs la comunitat s’havia reduït a la mínima expressió...
... aquesta decadència es va aprofundir amb els priors comendataris, canonges d'altres llocs que no tenien residència a Lluçà...
... a començament del segle XVI, havia deixat pràcticament d'existir, i a mitjans del mateix segle es parla de l’estat de ruïna dels edi-
    ficis...
 
 
... l''església de Santa Maria de Lluçà fou consagrada el 905, però tot fa pensar que es tractava d’una reconstrucció d’una capella
    anterior, potser d'un segle abans ...
 
 
... l'edifici actual no és el que es va fundar el 905...
... per les seves característiques, hom pensa que l’església pertany al segle XII, potser quan es va instituir la canònica...
... originàriament l’església tindria una única nau encapçalada per un gran absis, amb creuer rematat per dos absis més...
 
 
... aquell edifici va patir els efectes dels terratrèmols del segle XV, que també van afectar altres dependències del monestir...
... el campanar, gairebé no caldria dir-ho, és obra posterior.....
 
 
... a l'igual que la façana, si bé cal dir aquí, que la porta d'entrada és l'original ...
 
 
... és original de l'època romànica ....
 
 
 ... també l’absidiola del costat del campanar es obra nova, que també es va perdre possiblement pel terratrèmol, a l'igual que els al-
    tres elements arquitectònics que he mencionat abans...
... ha estat restaurada durant el segle XX...
 
 
... un dels tresors que s'hi poden trobar en aquesta església són les seves pintures murals, que són les originals ...
... va ser en el 1.954 quan es van descobrir importants restes de decoració mural a l’interior de l’església, que ara s’han arrencat i es
    guarden en unes sales annexes de l’antic monestir...
... són obra del segle XIV, doncs en diversos espais dels murals es veuen escuts de la família Serra...
... cal tenir el compte que un tal Ponç sa Serra fou prior del monestir entre el 1348 i 1372, el que fa pensar que la realització de l’o-
    bra tingués alguna relació amb ell....
... es conserven dos grans plafons, el primer amb Escenes de la Vida de Crist i el segon amb les corresponents a la Vida de Sant A-
    gustí...
... entre aquestes composicions es situava un gran Pantocràtor...
 
 
... hi ha altres fragments menors com aquest de la fotografia que hi vaig fer amb un Àngel de l’Anunciació...
 
 
... deuria ser en el segle XIII, tan pròsper pel monestir, quan es va pintar el revestiment de l'altar pintat sobre fusta...
... avui es conserva en el Museu Episcopal de Vic, si be, a l'església si pot veure una còpia ...
... sembla ser que aquestes imatges van ser pintades en època romànica ...
... s'atribueixen a l’anomenat Mestre de Lluçà...
... per que en tingueu una referència, aquí us annexo un detall de la pintura de la Coronació de la Verge Maria, que està situada al
    costat dret de l'altar ...
 
 
... és una obra d’un viu cromatisme i una de les pintures més belles del romànic català...
 
 
... d'aquest monestir es mereix una atenció especial el seu claustre, quin anàlisi el podeu trobar clicant aquí mateix ...
... ja que el tinc situat en una altra pàgina ...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL