CASTELL DE SUBIRATS
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... aquest castell, que dóna nom al municipi, es troba situat a dalt d’un cingle a 304 metres d'altitud, al sud de la Torre-ramona...
... des d'aquest lloc es pot gaudir d'unes vistes espectaculars, per la seva situació privilegiada ...
 
 
... poca cosa en resta d'aquest històric castell del qual en podem dir que és el que té més antiguitat documental del Penedès, la qual
    es remunta a l'any 917...
... poques pedres en queden d'aquesta construcció  .... 
 
 
... quant el trobem documentat l'any 917 era aleshores la residència del vescomte de Barcelona, Ermenard i del seu germa Udalard.
 
 
... tal com ja he dit abans i com es pot observar en les fotografies queden molt poques pedres en peu ...
... s'hi pot trobar un tros de pany de paret i quelcom de talús ...
... es conserva part d'una torre de planta circular, amb espitlleres, recentment consolidada, i panys de muralles també amb espitlleres,
    però molt malmeses...
 
 
... també hi ha restes del que en devia ser la torre mestre o de l'homenatge, situada al bell mig del recinte fortificat...
... s'observen restes de dependències, algunes s'han agençat...
 
 
... tot això, tal i com es pot comprovar en les fotografies en un deplorable estat de ruïna, que fa difícil esbrinar la seva estructura ori-
    ginal...
... d'aquestes restes es dedueix que el castell era reforçat per quatre torres circulars que, tal com hem dit, encara en resten traces d'u-
    na...
... sols disposava d'un cos de defensa artificial, i la seva superfície no era gaire gran ...
... els llocs de concentració de tropes devien ser Olèrdola i Gelida...
 
 
... recentment el lloc s'ha netejat, i s'hi pot observar millor les restes de les construccions, la qual cosa indica que el lloc era clos pels
    quatre costats...
... aquests vestigis s'han consolidat amb materials més sòlids que els originals...
... tota la construcció del castell és feta a base de rebla, és a dir, carreus petits i irregulars...
... el recinte del castell s'ha encerclat mitjançant una tela metàl·lica...
 
 
... com ja he indicat abans, els seus inicis són molt antics, possiblement de finals del segle IX ...
 
 
... però les restes conservades que s'observen als nostres dies són més modernes, es poden datar com del segle XI o XII, que és
    quan es devia reconstruir, almenys en part, i es devia modificar l'estructura original...  
 
 
... en el segle XIV, per la documentació conservada, se sap que era habitat..
... entre 1498 i 1568 trobem als Gralla...
... van donar nom al castell i gràcies a la seva estratègica ubicació era un excel·lent lloc d'observació de totes les terres del Penedès.
...els Gralla posseïren la castlania del castell de Subirats fins el 1611, que va ser venuda als Milsocors..
 
 
... hi ha qui opina que va ser enderrocat com tants d'altres, durant la guerra dels Segadors, per ordre de Pere Fajardo, marquès de
    los Vélez i baró de Castellvell de Rosanes...
... però aquesta opinió no és compartida per altres que creuen que en aquest període es deuria trobar molt malmès i semblant, més o
    menys, a com el veiem ara...
 
 
... quan fou ampliada la rectoria de l'església de Sant Pere del Castell, que va ser la parròquia del terme de Subirats fins l'any 1930,
    a mitjans del segle XVI, part dels materials utilitzats eren del castell, i l'espoliació degué continuar molt temps més, pel que fa als
    materials de pedra treballada...
... aquesta edificació está situada al costat del castell ...
... el primer document en el que es fa referència d'aquest lloc és de l'any 1030, en el qual hi ha un llegat de béns per a Sant Pere de
    Subirats, avui convertit en santuari de la mare de Déu de la Font Santa ...
 
 
... el temple és de planta rectangular, amb un absis interiorment semicircular, mig excavat a la roca, no visible de fora...
... l’absis és una construcció molt rudimentària amb una finestra de forma espitllerada, molt senzilla al mig i un nínxol d’arc de mig
    punt...
... és la part més antiga de l’actual temple; es pot datar com de la primera meitat del segle XI...
 
 
... a la part dreta, just a l'entrada topem amb una imatge de Sant Pere ...
 
 
... la nau és d’estil romànic, però tardà, amb volta de canó bastant apuntada, amb dos arcs torals també apuntats, el de la banda 
    nord amb dues impostes senzillament treballades...
 
 
... tot el temple és construït amb pedra sense polir...
... els arcs són fets amb grans carreus ben treballats, així com algunes arestes de l’edifici...
 
 
... a l'església s'hi accedeix des del carrer pujant unes llargues escales amb esglaons fets de pedra artificial ...
 
 
 ... el portal d’entrada és a ponent...
 
 
... deixant de banda la forma dels temps de la reconstrucció duta a terme el 1807, segons la data del dintell a l’arc escarser, s’ha ins-
    crit una portalada neoromànica a imitació de l’església de Santa Maria de Lluçà ( Osona )...
 
 
... a la portalada i a banda i banda s'hi poden observar dos capitells amb iconografia vegetal ..
 
 
... aquesta portalada va ser restaurada entre els anys 1972 i 1974 i ha quedat en un estat bastant acceptable...
 
 
... tots els afegits que es poden veure al voltant de l’església són recents, tant en el fossar com en el lloc on hi hagué l’antiga rectoria,
    de la qual encara es conserven elements originals...
 
 
... el mateix es pot dir de la creu de terme i imatges de l’església...
 
 
 
... la Verge de la Font Santa es venera en aquesta parròquia i dóna nom a la font que trobem a la part del darrera de l'edifici de la
    parròquia...
 
 
... la Verge de la Font Santa sempre ha estat molt venerada, no solament per les parròquies del municipi de Subirats, sinó també per
    la vial de Sant Sadurní d'Anoia i la comarca del Penedès...
... la tradició assegura que la Verge es va trobar en una de les fondalades que envolten el Castell, a peu del Pujol d'en Figueres, prop
    d'una font de clot, termal i intermitent...
... sembla que hi fou amagada per protegir-la del saqueig durant la invasió serraïna...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL