CASTELL DE BALSARENY
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... situat en un lloc ben visible des de l'Eix del Llobregat, des d'on el castell destaca amb els seus merlets airosos...
... exactament està ubicat dalt d'un turó d'uns 420 metres d'altitud, a la vora dreta del riu Llobregat, sobre el poble de Balsareny...
 
 
... és una fortificació ja datada documentalment l'any 923...
... és un bon exemple de fortalesa d'estil gòtic civil català....
... de sempre aquesta edificació ha estat vinculada al llinatge dels Balsareny i encara avui es troba en un excel·lent estat de conserva-
    ció...
 
 
... tal com he comentat abans, la construcció actualment està força ben conservada...
... i té elements dels segles XIV i XV i s'ha de tenir present que es va refer al XIX...
 
 
... al costat mateix del castell es pot visitar la capella romànica del segle XII, amb modificacions posteriors...
... aquesta capella està dedicada a la Mare de Déu del Castell...
 
 
... com a conseqüència de la rebelió del got Aissó durant els anys 826 i 827, tot el Bages va quedar despoblat, fins que Guifré el
    Pilós el va repoblar des de l'any 877 fins el 883, construint esglésies, monestirs i situant castells vora el Llobregat, des de Balsa-
    reny fins Manresa...
 
 

... en els segles X i XI, una família que duia el cognom de Balsareny es va instal·lar i va ajudar a la reconquesta de la terra, que era a-

    leshores estava a mans dels sarraïns...

... el primer personatge que apareix amb aquest nom és un vicari comtal, Guifred de Balsareny...

... el seu fill Guillem és el que va substituir el cèlebre abat Oliba com a bisbe de Vic...

... i la seva néta Guisla es va casar amb el comte de Barcelona Berenguer Ramon I....

 
 
... des de finals del segle XI fins el XIII el castell va ser era regit pels senyors de Manresa...
... després va passar a Guifré Guitart...
... i en el 1102 al seus fills Bernat Ramon i Pere Bernat de Manresa...
 
 
... el següent senyor va ser Ramón de Peguera, que el va comprar a Mateu de Balsareny l'any 1281...
... el seu besnét homònim, que va morir l'any 1388), va ser conseller de Pere III el Cerimoniós i majordom de la reina Elionor de Si-
    cília...
... la següent fotografia ens mostra l'austera porta d'entrada al Castell ...
 
 
... va ser aquest noble el que va fer reconstruir el castell donant-li la forma i estructura que avui coneixem...
... en aquest castell es va allotjar el rei Joan I, que va elogiar la qualitat dels vins que li van servits en els menjars en ocasió de la seva
    visita...
 
 
... era l'any 1339, quan el rei Pere III el Cerimoniós va concedir a la ciutat de Manresa la construcció d'una sèquia que començava
    sota el Castell de Balsareny i que va generar problemes i confrontacions...
...  una anys més tard, l'any 1392, el fill del rei hi va passar tres dies al castell, que aleshores era propietat d'Andreu de Peguera...

... quina família va continuar al Castell fins el 1497...

 
 
... en el segle XVI els propietaris van ser els Oliver que hi van viure fins els inicis del segle XVII, fins que els bandolers es van apro-
    piar de la zona i els nobles van tenir que fugir ....
... durant uns anys el castell va ser un refugi clau pels bandolers...
 
 
... dels Oliver la propietat va passar als Corbera, però per poc temps, ja que aquests la van cedirt als De Martín, que hi van habitar
    fins a finals del segle XIX...
... amb les noces dels descendents va passar als marquesos d'Alòs i De Martín, actuals propietaris, que hi van viure fins l'any 1976...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL