ESGLÉSIA DE SANT CUGAT DEL RACÓ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... l'Església romànica de Sant Cugat del Racó està situada a l'entitat de població del mateix nom en el municipi de Navàs, en un turó
    enlairat prop del poble de Castelladral ...
 
 

... és una església del segle XI força ben conservada en la que hi han hagut troballes d'una edificació anterior...

... es caracteritza per ser de planta de creu grega amb absis i absidioles semicirculars a la capçalera ...

... originàriament hi havia tres absis, actualment i tal com es pot apreciar en la següent fotografia, només en queden dos, l’absis cen-

    tral, i l’absidiola nord, la del sud va desaparèixer en el segle XVII, en què s'hi va fer una sagristia, en aquest costat...

 

 

... està coronada per un cimbori circular, element molt rar en el romànic català d'aquella època que la fan única a Catalunya ...
 
 

... tal com es pot veure en les fotografies els absis i els murs exteriors de la nau tenen decoració llombarda...

... amb arcuacions cegues i lesenes o bandes llombardes ...

... aquest fet és normal en moltes esglésies d’aquesta època, però en el cas de Sant Cugat és especial, ja que aquesta decoració tam-

    bé s’estén per tots els murs, fet que en aquesta època és molt rar ...

 
 
... la porta d’entrada no és l’original, tot i que està situada en el mateix lloc...
... l'actual feta en estil gòtic tardà és del segle XVI...
 
 
... durant el segle X, la parroquia de Sant Cugat era propietat del comte de la Cerdanya, Miró II el Jove...
... aleshores s’anomenava l’alou de les Esglésies Clavades, d’aquí el nom de Sant Cugat de Salou...
... l'any 926 en va fer donació al monestir de Ripoll, i a l’any 938, en un document on el rei Lluís Ultramarí confirma els béns del mo-
    nestir , hi figura l’alou dit “Ecclesias Clavatas” amb la parròquia de Sant Cugat...
 
 
... d'aquesta època era l’església prerrománica, de la qual se’n trobaren els fonaments de l’absis, sota el presbiteri...
... va pertànyer al monestir de Ripoll fins l’any 1835, any de la desamortització...
... a partir d’aquell moment va passar a estar sota la jurisdicció del bisbat...
... durant un temps va perdre la categoria de parròquia, i va passar a dependre de Castelladral...
 
 
... d'aquesta església és interessant conèixer veure l’evolució del nom...
... l’any 1040 apareix com a Sant Cugat de Castelladral...
... en el 1293 apareix com a Sant Cugat de l’Alou, en referencia a l’alou del monestir de Ripoll , d’aquí també en surt un dels noms
    amb que podem trobar classificada aquesta església “Sant Cugat de Salou”...
... però el nom amb que és més coneguda, sobretot per la gent de la zona, és el de Sant Cugat del Racó, que apareix l’any 1689, i
    que potser té a veure amb el lloc geogràfic que ocupa....
 
 
... l’explicació de per què existeix aquest edifici, un edifici sumptuós, en aquest lloc, segurament troba la seva resposta en la rivalitat
    entre els monestirs de Ripoll i el de Sant Llorenç prop Bagà, que va construir l’església de Sant Maria de les Esglésies, molt pro-
    pera a Sant Cugat...
 
 
... aquesta església es una joia del romànic català ...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL