ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ D'ESPINELVES
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... ahir vaig carregar-me la màquina de ventar retrats a l'esquena i me'n vaig anar a passejar per Espinelves a fi i efecte d'anar a escol-
    tar les pedres de l'església romànica que hi ha allà dedicada a Sant Vicenç ...
... la primera notícia documental històrica és de l'any 943, època en què hi havia una església i parròquia en funcionament, dedicada a
    Sant Vicenç, i segons sembla, es trobava en una vila o gran explotació rural anomenada Espinelves...
 
 
... el nom d'Espinelves sembla derivar d'Espines albes, és a dir, Espines blanques.
... el poble d'Espinelves va a cavall de la història de l'església...
... és un dels pocs pobles del romànic que encara es conserven a Catalunya, i on hi podem trobar peces úniques de l'art d'aquella è-
    poca i en un perfecte estat de conservació...
 
 
 
... la silueta del campanar de l'església romànica dóna una fisonomia inconfusible al poble, que enfilat a l'esquerra d'una riera se'ns
    presenta petit i acollidor...
... la localitat ha guardat amb cura un aspecte net i agradable, amb les cases d' estructura de pedra, els carrers pavimentats amb llo-
    ses i les edificacions més modernes que harmonitzen amb el conjunt...
 
 
... original del segle XI-XII, fou ampliada amb una segona nau i absis en el segle XVII... 
... en la següent fotografia que hi vaig fer es pot veure perfectament a l'esquerra de la imatge l'absis i la nau més noves ...
 
 
 
... aquesta ampliació es va fer respectant el material i el disseny de l'església vella, com per exemple les arcuacions llombardes a l'igual que existien en l'absis més vella.  ... 
 
 
 
... se'n conserva el portal primitiu, traslladat en part a la nau afegida al segle XII...
... en aquesta portalada es pot observar un àbac treballat, dues columnes amb dos capitells ...
 
 
... el capitell que hi ha situat damunt de la columna de l'esquerra està ornamentat amb figures vegetals ...
 
 
... mentre que el que hi ha a la dreta presenta una iconografia amb figures humanes i animals ...
 
 
... d'aquesta església cal destacar també el seu magnífic campanar de planta quadrada, de tres pisos, els dos primers amb arcuacions
    llombardes i finestres bessones i capitells trapezoïdals...
 
 
 
... el retaule original de l´anomenat mestre d´Espinelves que hi havia en el interior, és actualment al Museu Episcopal de Vic...
... els primitius termes parroquials estaven adscrits o assignats a un dels grans termes dels castells amb que es va repartir el país en el
    moment de la seva restauració pel comte Guifré el Pilós, a partir de 879...
 
 
 
... el terme d'Espinelves estava adscrit al territori del castell de Sant Llorenç i després, al de Meda...
... un document de 1133 ens diu clarament que es va edificar en el Puig de Castellar d'Espinelves una fortalesa amb el seu castell i
    habitatge, que el cavaller Bertran de Merola, amb la seva muller Beatriu i els seus fills varen cedir a Pere Udalard de Sentfores...
... es tractava d'un castell secundari, sotmès al de Meda, però que comptava amb drets propis i edificacions...
... desapareixeria molt aviat, doncs no se'n parla mai d'ell en cap document a partir dels segles XIII i XIV... 
 
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL