ESGLÉSIA DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... avui us annexo unes fotografies que vaig aconseguir fer en la meva visita a l'església de Santa Eugènia de Berga ...
... em va acompanyar el capellà d'aquesta església que, molt amablement em va informar d'una sèrie de dades que us aniré propor-
    cionant juntament amb les fotografies que hi vaig fer ....
... els primers indicis d'aquesta església es remunten a l'any 974, el que es cita una església dedicada a Sta. Cecília, de la que s'origi-
    naria aquesta antiquíssima parròquia durant el segle XI, i que seria dedicada a Santa Eugènia com a patrona, durant la seva consa-
    gració, feta pel bisbe-abat Oliva o el seu successor Guillem de Balsareny...
 
 
... consta documentalment que a l'any 1144 fou cedida a la Seu de Vic i regida per un canonge...
... va ser ampliada i completada amb el cor, façana, el portal romànic, el cimbori i el meravellós campanari, encara existent, el més
    gran que es coneix posat sobre un cimbori...
 
 
... també va ser consagrada per segona vegada, degut a la realització d'una ampliació, pels bisbes de Vic, Pere Guafred, i de Torto-
    sa, Ponç de Mulmells, el mes de setembre de 1173, a honor de Sta. Eugènia, Santa Cecília i Sant Jaume, i els seus altars van ser
    també consagrats amb les tres absidioles amb què es va acabar l'església donant-li forma de Creu llatina...
 
 
... al llarg de la seva història aquesta església encara ha sofert diferents reformes...
... l'any 1664 es va ampliar amb dues naus laterals obertes a cada costat de la nau romànica amb arcades de pedra picada...
... l'any 1858 el canonge Fontanelles, va acabar la seva ampliació amb la capella del Santíssim...
... també en el 1873 es va col·locar la campana grossa que hi ha actualment, i no podent-la passar pels finestrals van fer un forat en la
    volta de cimbori per introduir-la al campanari i el van tapar amb rajols...
... l'any 1955 la Diputació de Barcelona va patrocinar la seva restauració per a retornar-la al seu estat primitiu...
... el 18 d'octubre de 1975, amb motiu del VIII centenari del campanari, el Sr. bisbe de Vic i fill d'aquesta parròquia, Ramon Mas-
    nou, i el president de la Diputació de Barcelona, Samaranch, van inagurar l'interior ...
 
 
... a l'exterior la cúpula està formada per  un cimbori de planta octagonal, sobre el qual s'aixeca un imponent campanar de torre de
    tres nivells de finestres senzilles i en parelles al primer, bífores al segon i trífores al tercer...
... el campanar presenta sengles frisos d'arcuacions sobre les finestres dels dos nivells superiors...
 
 
... en aquesta decoració hi ha dos tipus diferents d'elements...
... per una banda hi trobem uns carreuons simplement escairats, disposats en filades uniformes en el cimbori i per altra carreus petits
    molt ben tallats, disposats en filades uniformes i desiguals als absis i més regulars a la façana de ponent...
... les arcuacions, finestres i denticles són realitzats amb una arenisca vermella, la qual forma una composició cromàtica en el conjunt
    de l'església...
... les cares fan 4,80 metres de costat...
 
 
... el cimbori, de planta octogonal, està decorat amb un friscontinu d'arcuacions i finestres cegues, amb un rengle de denticles en for-
    ma de  dents de serra, els quals formaven el ràfec de les cobertes de l'antic cimbori ...
 
 
... la porta principal, monumentalitzada amb dos parells de columnes i arquivoltes, s'obre a la façana de ponent, on també hi ha un ò-
    cul, amb rosassa radial, i una escala de cargol, per la qual hom pot accedir a la teulada, que es manifesta exteriorment en una to-
    rreta...
 
 
... la Portalada és l’element més valuós de l’església, i alhora és el model més ben conservat de l’època d’aquesta zona de la comar-
    ca d’Osona, ja que de les portades de la catedral de Vic, i de les esglésies de Vilalleons, Folgueroles, Sant Martí de Riuprimer o
    Malla, només en queden algunes restes...
 
 
... es tracta d'una portalada esculpida  en forma d'arc de mig punt, conformat per cinc arquivoltes i quatre columnes, que donen
    accès a l'interior de l'església ...
... la talla i l'estil ens permeten classificar-la com una obra del taller o escola d’escultors de Ripoll que es va moure per Osona, el Ri-
    pollès i alguns indrets de la Garrotxa i del Berguedà... 
 
 
... els elements més destacats de la portalada principal són els quatre capitells que sostenen les dues arquivoltes....
... el capitell que està situat més a l'esquerra és el primer dels tres que hi ha que fan referència a la Santíssima Trinitat ...
... hi ha representat el Pare ...
 
 
... en el primer que hi ha a la dreta, situat a prop de la porta hi ha representat el Fill ....
 
 
... en el segon de la dreta, el que està més allunyat de la porta, hi ha representat un colom, que és l'imatge en que es representava i
    encara es representa avui a  l'Esperit Sant ....
 
 
... però el que és curiós és el segon que hi ha situat a l'esquerra, prop de la porta, en aquest capitell es fa una clara referència a Gilga-
    mesh ...
... s'hi veu a un home que té agafada fortament una planta que li passa per sota els braços ...
... es tracta d'una representació de Gilgamesh que subjecta amb força la planta de la immortalitat ...
 
 
... l'església de Santa Eugènia de Berga és una edifici de planta de creu llatina, amb una nau única, coberta amb volta de canó i cap-
    çada a llevant per un transsepte o cos transversal, amb el mateix tipus de sostre, on s'obren tres absis semicirculars, el central es-
    tava dedicat a Santa Eugènia, el de l’esquerra a Santa Cecília i el de la dreta a Sant Jaume, i amb una cúpula sobre trompes en la
    intersecció de la nau i el transsepte...
 
... de la cúpula que conforma la base del cimbori em van cridar l'atenció les quatre conxes que hi ha situades en cadascuna de les
    cantonades, es aquí i en aquests punts on es recolza el campanar ...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL