ESGLÉSIA DE SANT FELIUET DE VILAMILANS
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... ahir al matí, aprofitant que encara no plovia, vaig agafar la meva màquina de ventar retrats i me'n vaig anar a passejar fins a Sant
    Feliuet de Vilamilans, que és un petit temple, exemple d’art preromànic, la data del qual es desconeix, tot i que els primers docu-
    ments que parlen d'aquesta església daten de finals del segle X...
 
 
... les primeres noticies documentals, són de l'any 986, quan l'Abad Odó va obtenir del rei Lotari de França un precepte que confir-
    mava els bens del Monestir de Sant Cugat i esmentava els més propers: "... eclesiam Sancti Felicis, que est adipsam Villam de Mi-
    lans... "
 
 
... està situada en el terme del municipi de Sant Quirze del Vallès...
 
 
... orientada de nord-est a sud-oest, fa sols disset metres de llargada per deu d'ampla en el creuer....
... aquesta església preromànica és d’una sola nau amb absis rectangular i dues capelles formant creuer...
 
 
... aquesta església té un campanar en la seva paret sud-oest, del tipus de campanar de paret o de cadireta, amb dues campanes ...
 
 

... a l'interior d'aquesta església no hi arriba massa llum des de l'exterior ....
... en la nau hi ha quatre finestres estretes i molt petites, una a cada façana, que són l'únic accés de la llum a l'interior ... 
 
 
... aquest temple és una construcció amb restes molt antigues, que ha sofert diverses modificacions i reformes en el decurs del temps,
   de tal manera que resulta molt difícil destriar els elements que corresponen a cada època...
 
 
... sembla ser que va patir una primera reconstrucció l’any 1032, seguint la mateixa planta anterior i substituint la coberta original, que
    de ben segur seria de fusta i palla, amb una volta de pedra...
 
 
... consta documentalment que a l'any es va agregar aquesta ermita com a sufragània de la parròquia de Sant Quirze...
 
 
... des de finals del segle XIX la família Margenat de Can Corbera, masia veïna a l’ermita, va quedar responsable de la capella i en
    guardaven les claus i alguns altres objectes de culte...
... l’any 1929 s'hi va realitzar unes obres de consolidació i restauració dels altars...
 
 
... durant el 1936 el mobiliari fou destruït...
... i en el 1949 s’hi van fer les obres que la configuren en l’estat actual...
... aquestes obres van anar a càrrec del seu nou propietari, en Feliu Barnola, el qual poc abans també havia adquirit la masia veïna de
    Can Ferran...
... en aquesta restauració, en baixar tres metres el nivell del sòl, es va trobar una ara de marbre blanc amb una inscripció que permet
    datar la seva construcció entre els segles IV i V...
... una còpia feta amb guix pot veure’s en el Museu d’història de Sabadell...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL