TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... el dilluns passat, trenta-u de maig de 2010, vaig anar a passejar amb la càmera de ventar retrats a l'esquena, pel temple de la Sa-
    grada Família a Barcelona....
... no sé si m'hi va bellugar a anar-hi el pensament d'allò de que ... no fos cas de que s'enderroqui amb les obres del TGV, quin túnel
    passa molt a la vora, i me'n penediré el resta de que em quedi de vida de no haver-hi anat, o el pensament de que, com sembla
   que el Papa de Roma Benet XVI vol venir a consagrar la nau central, valia la pena anar a veure en quin estat estaven les obres ....
... el fet és que hi vaig anar i aquí us en annexo unes quantes fotografies que hi vaig fer ...
 
 
... per començar us posaré una fotografia paradigmàtica d'aquest lloc, com és la de recollir la presència de japonesos visitant aquest
    indret...
... la veritat és que hagués pogut retratar algun grup de molts japonesos fent fotos i escoltant amb atenció el que els hi explicava la
    guia turística però, per variar, us en annexo una amb un parell de turistes ...
 
 
... se'm fa difícil dir coses d'aquest temple expiatori, tant per la multitud de materies que hi ha per comentar, n'hi ha per escriure un
    voluminós llibre, com perquè és un edifici prou conegut ...
... la Sagrada Família és el monument més visitat de casa nostra i fins i tot del país del costat Espanya, per damunt fins i tot de l'Al-
   hambra i el Museu del Prado ...
 
 
... per primera vegada en aquesta visita, vaig estar passejant amunt i avall per les torres, probablement serà la darrera vegada de la
    meva vida, doncs les meves cames ja no estan per la labor i encara avui, dos dies desprès, tinc els bessons de les cames que em
    grinyolen quan em bellugo ...
... però l'esforç va valer la pena, doncs vaig descobrir racons i vaig poder gaudir de la vista d'elements del temple des de molt a la
    vora ...
... gairebé es poden tocar les puntes de les torres ...
 
 
.... la decoració de les puntes de les torres és diferent segons de la que es tracti, per exemple les d'aquestes fotografies que us anne-
     xo a continuació i que pertanyen al grup dels apòstols, estan rematades per pinacles de mosaic venecià policromat amb escuts
     amb la creu i unes esferes blanques, que simbolitzen la mitra episcopal...
...  també hi figuren l'anell i el bàcul episcopal ...
 
 
... cada torre té les inscripcions " Hosanna, Excelsis i Sanctus, Sanctus, Sanctus ", repetit tres vegades per la Santíssima Trinitat
... la del Pare en color groc, per la llum...
... la del Fill de color vermell, símbol de martiri...
... i la de l'Esperit Sant de color taronja, síntesi dels altres dos...
 
 
... quan l'obra estigui finalitzada, les torres seran 18...
... tenen un perfil parabòlic i disposen d'unes escales helicoïdals, no aptes per gent amb vertigen ....
... una d'elles, sobre l'absis, simbolitzarà la Verge i serà coronada per una estrella de dotze puntes...
... n'hi haurà també una per cada apòstol, quatre a cada portal...
... i una per cada evangelista, al voltant del cimbori central, que tindran 125 metres d'alçària...
... la torre central estarà dedicada a Crist i se situarà sobre el creuer, un gran cimbori de 170 metres, que serà coronada per la creu
    gaudiniana tridimensional...
 
 
... es pensava situar a l'interior d'aquestes torres unes campanes tubulars, accionades per la força del vent...
... en Gaudí va realitzar profunds estudis acústics i lluminosos per aconseguir una perfecta sonoritat i il·luminació a l'interior del tem-
    ple...
 
 
... la part més polèmica del temple és la façana de la passió o de ponent ...
... aquesta polèmica es va generar pel treball escultòric que es pot veure en aquesta façana...
... personalment haig de dir que en a mi, m'agrada i que assoleix els objectius que en Gaudí s'havia proposat aconseguir en el disseny
    d'aquesta façana ...
... les escultures han estat elaborades per en Josep Maria Subirachs, que va signar el contracte amb la junta d'obres del temple el 10
    de juny de 1986...
 
 
... us posaré unes quantes fotografies que hi vaig fer ...
 
 
... Gaudí va descriure la seva concepció de la façana de la Passió de la següent manera: ... " Algú trobarà aquesta porta massa extra-
    vagant; però jo voldria que faci por, i per aconseguir-lo no estalviaré el clarobscur, els motius entrants i sortints, i tot el que resulti
    de més tètric efecte. És més, estic disposat a sacrificar la mateixa construcció, a trencar arcs i a tallar columnes per donar una idea
    del cruent del Sacrifici "....
 
 
... la representació de La Crucifixió se situa en la part més alta de l'atri...
... a la part central està la figura de Crist amb els peus desclavats, i es pot observar a la creu formada per unes jàsseres de ferro al
    traç del perfil el dibuix de la I, la primera lletra del rètol INRI ( Iesvs Nazarevs rex Ivdaerorvm )...
... als seus peus, en un costat està el grup de Sant Joan, la seva mare la Verge Maria i, finalment, Maria Magdalena...
... i a l'altre costat com únic element hi ha un crani o calavera en representació de la mort...
... com un baldaquí que cobreix el conjunt, es troba una representació del vel del Temple de Jerusalem que significa la història de la
    humanitat dividida entre l'era anterior i la posterior a Crist ...
 
 
... entre aquesta multitud de personatges, destaca la figura de Sant Pere que sent com canta el gall, que està situat als seus peus ...
 
 
... es van iniciar les obres dels fonaments d'aquesta façana l'any 1954...
 
 
... el porxo d'aquesta façana té sis columnes semblants a ossos, inclinades de fora a dintre, amb una cornisa que sustenta una galeria
    coberta per divuit columnetes...
... en a mi em recorda la cripta que hi ha d'en Gaudí a la Colònia Güell ...
 
 

... a l'any 1976 es van acabar els campanars d'aquesta façana ...

... que són quatre torres que estan dedicades a sant Jaume el Menor, sant Bartomeu, sant Tomàs i sant Felip ...

... amb escultures que els representen col·locats a un terç de l'alçada de les torres corresponents, amb unes mides de 112 metres les

    centrals i les dues restants de 107 metres...

 
 
... pel que fa referència a la façana del Naixement haig de començar dient de que aquesta és l'única part del temple directament cons-
    truïda per en Gaudí...
... quan en Gaudí va morir el 1926, només la torre de Sant Bernabé estava totalment acabada i les altres tres molt avançades...
... la façana del Naixement ha estat recentment declarada "PATRIMONI DE L'HUMANITAT" per la UNESCO...
 
 
... aquesta façana està composta de tres portals: el de la Fe, a la dreta, el de l’Esperança, a l’esquerra i el de la Caritat, al centre,
    que presenten en els seus motius escultòrics una amplia i fantasiosa representació de la vida de Jesús...
... l'arquivolta de cada portal continua amunt formant una llanterna que acaba en un pinacle...
 
 
... Gaudí va dissenyar per a aquesta façana una impressionant iconografia en la que, a més de les figures religioses, hi han esculpits e-
     normes quantitats  d’elements vegetals, que serveixen d’element d’unió entre els diferents motius religiosos en una imaginativa ex-
     plosió de vida ...
 
 
... aquesta façana del naixement vol ser i és un magnífic pessebre català, on no hi manca cap figura de les que usualment una persona
    creient posa en el pessebre que es munta a casa pel Nadal ...
 
 
... no em veig amb ànims de resumir tot el que hi trobes en aquesta façana, sols com un exemple, recullo fotogràficament  les escul-
    tures dels pastors, amb fruits de la terra i bestiar, que van adorar al nou nat...
... hi que es troben situades a la dreta de les que representen el naixement de Jesús ...
 
 
... en la següent fotografia us recullo el portal de l’Esperança que està situat a l’esquerra de la façana ...
... conté també una quantitat de escultures amb temàtica de vegetació exuberant, en aquest cas aquàtica ...
... al peu dels pedestals, hi trobem fauna aquàtica, oques...
... el portal està presidit per una estàtua de San Josep amb el nen Jesús dempeus...
... també imatges de Sant Joaquim i Santa Anna...
... la llanterna culmina amb un pinacle que representa les muntanyes de Montserrat ...
 
 
... en aquest portal es representen  escenes de la fugida d'Egipte i també del sacrifici dels sants innocents... 
... els artistes escultors que varen col·laborar amb Gaudí en la decoració d’aquesta façana, foren Llorenç Matamala i Piñol, Carles
    Mani i Roig i Jaume Busquets...
... posteriorment hi han intervingut altres artistes com Joaquim Ros i Bofarull...
 
 
... però en a mi d'aquesta façana em criden especialment l'atenció les dues tortugues en que es recolzen les dues columnes de la
    portalada central...
... i em criden l'atenció perquè és un element que reflexa el geni d'en Gaudí...
... ja he fet evident en els meus comentaris les complexes barreges simbologiques que trobes en aquest temple...
... aquestes escultures representen sendes tortugues estilòfores, portadores d'una columna, que resulten ser una versió moderna de
    les tortugues xineses o indies.
... aquestes tortugues estilòfores són un símbol oriental antiquíssim ...
 
 
... a Xina a la tortuga se li diu “kuei”, perquè la seva forma recorda a una esfera, el símbol del cosmos nascut del caos...
... les quatre potes o aletes al recolzar-se en els quatre punts cardinals, senyalen una orientació correcta....
... en l'Edat Mitjana la tortuga com a base d'una torre tenia el significat de la ciutat de Jerusalem...
... les dos tortugues d'aquest portal del Naixement, que serveixen de base a les columnes s'adapten a la mateixa ciutat, de forma que
    la tortuga marina es troba al costat on hi ha situat el mar i la terrestre al costat de la muntanya ...
 
 
... de la nau central del temple haig de dir d'entrada que, en la meva visita, s'hi estava treballant i que en prou feines es podia visitar...
... en les fotografies que hi vaig fer, vaig evitar que hi sortissin el mínim d'elements que s'utilitzaven en la seva construcció ...
 
 
... la nau central té l'estructura arborescent a on els pilars són inclinats i es descomponen en forma de branques i fulles...
... el tronc de la columna interior és geomètric i s'aconsegueix per interseccions successives de polígons estel·lats...
... el capitell té la forma de un gran nus ligni, d'on surten les columnes més primes que formen les branques...
... les columnes que corresponen al transsepte i a l'absis són fetes amb pòrfir, un material procedent de l'Iran i considerat més resis-
    tent...
 
 
... les columnes estan fetes amb pedra de Montjuïc, granit, basalt i pòrfir...
... quan entres a la nau central de seguida et ve al cap la Cripta de la Colònia Güell ...
... doncs per en Gaudi :  " L'estructura que tindrà la Sagrada Família, la vaig provar primer a la Colònia Güell...  Sense aquest assaig
    previ no m'hauria atrevit a adaptar-la per al temple... ".
 
 
... les voltes són perforades a les claus, amb forma hiperboloïdal per permetre el pas de la claror natural...
... per Gaudí un element clau en la seva forma de concebre l'estructura és l'arc parabòlic o catenària, també anomenat funicular de
    forces, que va utilitzar com element més adequat per suportar les pressions...
... mitjançant la simulació de distints polifuniculars experimentals, va determinar la forma òptima de l'estructura per suportar les pre-
    ssions dels arcs i les voltes, primer a la cripta de la Colònia Güell i després a la Sagrada Família...
 
 
... així, va desenvolupar un model a escala de cordills entreteixits dels quals se suspenien petits sacs de perdigons que simulaven els
    pesos, i d'aquesta manera determinava el funicular de forces i la forma de l'estructura...
... per tant, a partir de l'estat de càrregues, simulats amb els petits sacs de perdigons, va determinar experimentalment la forma idònia
    de l'estructura, que ell va anomenar "estereostàtica", que reproduïa l'estructura òptima per treballar a tracció i que, a l'invertir-la,
    s'aconseguia l'estructura idònia per treballar a compressió....
 
 
... per concloure us vull posar unes quantes fotografies que mostrin l'estat de les obres a finals del mes de maig de 2.010, que és
    quan vaig fer la darrera visita a aquest temple ...
 
 
 
 
 
 
... personalment crec que la Sagrada Família és un lloc engendrat per un geni, Antoni Gaudí i Cornet, que inexcusablement s'ha de
    conèixer, aprofundint amb tot el que les pedres que hi ha situades allà et diuen ...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL