ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE VECIANA
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... l’església de Santa Maria de Veciana està situada dalt d’un turó, que es troba just en el darrer desviament de la carretera que va

    fins el centre del poble...

... Veciana és un municipi situat a la comarca de l'Anoia, que pertany a l'Alta Segarra...

 
 
... aquesta església ja apareix en un capbreu de béns que pertanyien a la canònica de Sant Pere de Vic, on es fa palès que Santa
    Maria de Veciana ja exercia com a parroquial a principis del segle XI, l'any 1081 ...
 
 
... és una construcció romànica d’una única nau, capçada a llevant per un absis semicircular ...
 
 
... la coberta original de la nau era una volta de canó, però en el segle XVII va ser substituïda per una volta de tipus gòtic...
... modernament ha estat sobrealçada, tal com s'aprecia en les fotografies que hi vaig fer i eliminada la coberta gòtica ...
... el parament extern és llis, fet amb carreus de mida mitjana, ben tallats i polits ...
 
 
... l’edifici rebia la llum a partir de tres finestres originals...
... al mur nord, la finestra és molt simple, culminada amb arc de mig punt, a l’igual que a l’absis, que incorpora a més una petita arqui-
    volta...
 
 
... l’accés primitiu a l’edifici es realitzava per una porta oberta a la façana de migdia, que conserva part de la decoració romànica...
... presenta tres arcs de mig punt en degradació...
... l’arcuació central, de secció quadrangular, amb impostes, descansa sobre uns capitells i columnes de factura moderna, doncs
    s'han perdut les columnes originals...
 
 
... aquesta arquivolta i les impostes són decorades amb relleus de motius geomètrics i vegetals...
 
 
...  les impostes d'aquesta arquivolta són diferents ...
...  a la meitat esquerra es poden apreciar, tal com mostra la següent fotografia, uns relleus geomètrics amb dues creus en ambdós
     extrems i un rostre i un trèvol en el mig d'aquesta decoració...
 
 
 ... a l'altra banda apareix sols una sanefa decorativa molt senzilla ... 
 
 
... en aquest capitell s'aprecien uns daus en la cara exterior ...
... i en la cara que mira cap a la porta una decoració vegetal ...
 
 
 ... la decoració de tipus geomètric es feia servir molt habitualment a les esglésies romàniques de tipus rural...
... aquests relleus de les impostes i dels dos capitells de la portalada situen la seva elaboració dins les darreries del segle XII...
 
 
... en l'altra capitell, el que està situat a la dreta de l'entrada es pot apreciar unes formes geomètriques en forma d'espiga en la cara
    que mira la porta ...
... i en l'altra una petita sanefa de formes geomètriques ...
 
 
... a la portalada original que tal com ja hem dit està situada al migdia, posteriorment se li va afegir una altra ...
... aquesta entrada està orientada cap a ponent ...
 
 
... davant la porta moderna hi ha un atri d'arcs de mig punt, obra neoromànica. d'inicis del segle XX ...
 
 
... té un campanar d’espadanya amb dues obertures a ponent.
 
 
... de l'interior de l'església es va treure l'original de la imatge romànica de la Mare de Déu de Veciana, que es troba i es conserva
    en el Museu Episcopal de Vic...
... diuen els de Veciana que aquí se sent el silenci i és veritat ...
... val la pena seure una estona en el atri i sentir el remor del silenci d'aquest indret, contemplant el paisatge que ens envolta ...
 
 
... al costat nord de l'església es van excavar unes estances d'època paleocristiana ...
 
 
... aquesta església té la consideració de lloc d'especial interès ....
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL