ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LA PERTUSA
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... l'ermita de la Mare de Déu de la Pertusa és una petita capella romànica ...
... que està situada a Corçà, entre el collet de la Pertusa i la Noguera Ribagorçana, camí del congost de Mont-rebei...
... un mirador excepcional sobre l'embassament de Canelles i el Montsec ...
 
 
... l'ermita de la Mare de Déu de la Pertusa i les restes del castell de la que era la seva capella són emplaçats en un lloc completa-
    ment impressionant, en el cim d'una roca que s'alça dominant el curs del riu Noguera Ribagorçana...
 
 
... és un edifici construït en un lloc impossible i només accessible amb dificultat pel seu costat Nord, mentre que el seu costat Sud està
    construït a plom sobre l'espadat ...
 
 
... aquesta ermita era la capella del Castell de sant Llorenç, ubicat al Montsec d'Ares i del qual es conserva una torre...
... la seva funció era de vigilància per barrar el pas a la vall d'Àger i controlar el congost de Mont-rebei
 
 
... apareix documentada a l'any 1.162 amb el nom de Petrapertusa ...
... com es pot apreciar en les fotografies annexes, està formada per una sola nau amb absis i coberta a l'exterior de lloses...
... està ubicada en forma canònica...
 
 
... interiorment, la seva estructura és d'una sola nau, coberta amb volta de canó, de perfil semicircular i capçada a llevant per un absis
    semicircular precedit d'un estret arc presbiteral, que com la volta absidal, arrenca d'una imposta bisellada...
... la porta actualment existent, resolta en arc de mig punt, s'obre a la façana nord, ja que a la cara sud hi ha el penya-segat ...
... els arcs de les portes són resolts amb dovelles de pedra tosca i no hi ha cap tipus d'ornamentació a les façanes, totalment llises...
 
 
... a la façana oest, es pot observar una altra porta, ara cegada i que potser comunicava amb alguna construcció contigua ...
 
 
... de les dues finestres que hi ha en tota la nau, en el mur nord, a l'esquerra de la porta d'accés, n'hi ha una de doble esqueixada ...
... també es pot observar en aquesta fotografia i en l'anterior el tipus de carreus sense polir, que es van fer servir originàriament en els
    murs de la nau, disposats en filades irregulars...
 
 
... a la part de la capçalera, a llevant, i a la part superior del mur de la nau, el material utilitzat en la seva construcció és molt diferent,
    segons sigui l'originari o altre fruït de les reformes que s'hi han realitzat, format per carreus ben tallats i polits disposats en filades
    molt uniformes i regulars...
 
 
... a la capçalera, a l'absis s'observa un gruix del mur a l'alçada de la finestra, i la part baixa, que forma l'assentament sobre la roca, és
    construïda amb un aparell encara més rústec que el de la nau ...
 
 
... com podeu observar en les fotografies,es conserva força bé...
... més avall hi ha restes d'una esglesiola anterior...
 
 
... tot i el seu primitiu caràcter parroquial, actualment es una ermita del poble de Corçà...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL