ERMITA DE SANT CRISTÓFOL DE CORBERA DE LLOBREGAT 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... cada vegada que hi passava per davant em deia que tenia que parar-hi, encara que fos una estona, per donar-li una ullada ...
... avui definitivament ho he fet i m'he aturat una llarga estona a fotografiar i a escoltar les pedres de l'ermita de Sant Cristòfol ...
... que és una petita capella situada en l'antic terme del Castell de Corbera i la parròquia de Santa Maria...
... per arribar-hi, s'ha de travessar el poble de Corbera ...
 
 
... una vegada s'arriba a Corbera s'ha de seguir en direcció a Gelida i, més o menys a un quilòmetre, ens trobem amb un trencall que
    duu al barri de l’Amunt i a Sant Ponç de Corbera...
... just aquí i en aquesta cruïlla ja es veu la capella de Sant Cristòfol ...
 
 
... aquesta petita capella ha sofert moltes alteracions en el decurs del temps...
... és un petit edifici romànic construït entre els anys 1040 i 1070 aproximadament ....
 
 
... d’una sola nau, la capella és capçada a llevant per un mur circular, arrodonit, que no arriba a dibuixar el semicercle...
... aquest mur circular és un afegitó posterior a la capella...
... l'absis semicircular és més estret que la nau....
 
 
.. hi ha qui opina que originàriament devia tenir com a capçalera un mur recte...
... aquesta hipòtesis suposa un origen preromànic ...
 
 
... com que la capella està situada en una petita elevació del terreny que és rocós en la part en que està situada la nau, mentre que la
    part de llevant, que és a on s’aixeca l'absis, hi ha unes grans lloses horitzontals, també es pot pensar, que l’absis antic s’hagués en-
    derrocat pel trencament d’una de les lloses sobre les que s’aixeca la capella...
... sobta que s'escollís aquest indret, tant poc estable, per a edificar-hi la capella, quan a la vora i en el mateix terreny hi ha zones
    molt més sòlides...
 
 
... la capella, que està orientada nord-est, està coberta amb una teulada de fusta d'estructura triangular ...
... damunt la façana, a ponent, s'aixeca una espadanya d'un sol ull, excessivament gran pel que és la capella ...
 
 
... no se sap res de l'origen de l'ermita...
... tal com documenten les seves parets, al menys existia ja en el segle XI....
... les parets de tramuntana i migdia de la capella presenten en l'exterior un aparell romànic de carreus petits i allargats característic
    d'aquest segle XI ...
 
 
... observant la paret en la part on es diferència la nau de l'absis, em va cridar l'atenció, l' incorporació en el mur, sobresortint  molt
    poc i en la part propera a ponent, l'existència d'una espècie de contrafort...
... està construït amb grans conreus i amb una imposta en la part superior, disposada cap en fora ...
... és molt estranya aquí la presència d'aquest contrafort i planteja el dubte de que si va ser traslladat de l'emplaçament original, en
    algunes de les reformes que si van fer...
... o devia formar part d'una estructura, per exemple una capella lateral, que s'hagués enderrocat ...
 
 
... apareix per primera vegada documentada a finals del segle XVI, quan era habitada per un ermità...
... aquesta documentació que és el testament de l’ermità Sebastià de Vallsebre, que hi habitava, ens deixa constància d’una pràctica
    religiosa regular a Sant Cristòfol, almenys fins a l’any 1.594...
 
 
.. segurament s'hauria edificat gràcies a una donació piadosa...
... en aquells temps era senyor del Castell de Corbera en Pere Folc de Corbera, de la nissaga dels Cardona, que en el seu testament
    de 1115 va deixar el Castell i les seves posessions al seu fill Berenguer Folc ...
... és possible que no hagués sigut ell el que va edificar aquesta ermita, doncs de tenir aquesta voluntat ho haguès fet precísament dins
    del Castell, però potser sí algú del seu llinatge ...
 
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL