MONESTIR DE SANT LLORENÇ PROP BAGÀ
   
 

... dissabte passat vaig anar a visitar i a fotografiar el que queda del que va ser el Monestir de Sant Llorenç prop de Bagà...
... enlairat damunt d'un puig, en un lloc aiguabarreig del Bastareny amb el Llobregat i també la vall de Brocà, al peu de l'antic camí
    de Berga a Cerdanya, prop de Bagà, i avui encara més a prop de Guardiola de Berguedà, es troben les restes del que va ser  un
    monestir benedictí ...
... la fotografia següent, animada, mostra una maqueta de com era el monestir i tal i com estava distribuït ....
 
 
... de fet avui sols es conserva de tot aquests edificis, la meitat de l'església romànica documentada per primera vegada l'any 898...
... és tracta d'un edifici de planta quadrada amb tres naus i cripta...
... la nau central, que conforma l'església superior, està coberta amb volta de canó apuntada i té diverses finestres d'arc de mig punt ...
 
 
... les tres naus s'ajunten entre sí per arcs de mig punt, amb la capçalera orientada a ponent...
 
 
... en la següent fotografia es pot apreciar molt bé com també les naus laterals, més petites,  queden cobertes amb voltes de canó re-
    forçades per arcs torals...
 
 
... en el segle XII es va construir una tribuna a la meitat de la nau central i sota aquesta, es va situar una església inferior en forma de
    cripta, que es comunicava amb el temple per diverses escales...
... amb aquesta construcció es perseguia que els monjos ocupessin la part de dalt en les celebracions litúrgiques i el poble la part de
    baix, quedant d'aquesta manera absolutament separats ....
 
 
... tal com podeu apreciar en les fotografies aquesta cripta o església inferior està conformada per tres naus cobertes amb voltes d'a-
    resta...
 
 
... aquesta cripta arrel del terratrèmol de l'any 1428 que va provocar una gran escletxa en el terreny i va ensorrar una part de l'església
    i de les dependències monacals, va quedar plena de terra, soterrada i finalment va caure en l'oblit ... 
 
 
... l'antiga porta que hi havia a la façana principal de l'església, en les obres de restauració es va situar en el seu lloc original, peça per
    peça...  
 
 
... en el nínxol hi manca l'estàtua de Sant Llorenç, si be es pot observar un segell en el mig i a sota d'aquest, amb la figura d'una grae-
   
lla, que fa referència al martiri d'aquest sant ....
 
 
... en la moderna restauració dels edificis s'ha diferenciat expressament la part antiga del monestir amb la part nova restaurada, utilit-
    zant materials diferents, per tal de que el visitant pugui fàcilment distinguir-ho...
... en la següent fotografia que recull l'entrada a la nau que servia d'hostalatge en la planta baixa i de dormitori dels monjos en el pri-
    mer pis es pot apreciar de seguida a baix la part antiga que encara es conserva i la part nova restaurada ....
 
 
... aquestes dependències sembla que es van construir a finals del segle XII o inicis del segle XIII...
 
 
... també l'auster claustre sembla que es va construir en aquest període ...
... dir que el claustre donava accés a totes les dependències del monestir: església, casa abacial, cuina, refectori, dormitori del monjos,
    hostalatge, etc ...
 
 
... dins del claustre actualment es conserva una làpida, que no una tomba, del primers monjos que van fer vida en aquest indret...
 
 
... a l'exterior, si s'observa la capçalera de l'església apareix completament plana, tal com correspon a un edifici preromànic...
... no obstant, es veuen a terra unes pedres col·locades de tal manera com si en algun moment de la història del Monestir algú hagués
    iniciat la construcció d'absis i que aquest intent no hagués pogut cristal·litzar mai ....
 
 
... finalment i per concloure us vull fer un petit comentari a la següent fotografia...
... aquest tres contraforts que apareixen a migdia de l'edifici es van fer posteriorment, perquè se'ls hi obria l'església i per evitar que
    s'enderroqués, van tenir que reforçar aquesta banda ....
... si observes be la fotografia que he posat abans en aquesta ressenya de una de les naus laterals de l'església, notaràs com tota la
    paret de l'esquerra està inclinada cap a fora ...
... les tres pedres grosses que es veuen a terra, en realitat són làpides de tombes dels primers monjos que es van situar en aquest
    lloc...
 
 
... l'existència d'abats comendataris que no residien al cenobi, va fer que el monestir es carregués de deutes i es descuidés fins arribar
    a un estat ruïnós...
... a l'any 1592 va ser convertit en priorat dintre de la Congregació Claustral de Tarragona i vinculat al monestir de Sant Pau del
    Camp de Barcelona, fins a l'abandó total l'any 1614...
... durant la dècada dels vuitanta del segle XX, es va dur a terme treballs d'excavació i restauració per la Diputació de Barcelona...
 
     
  PÀGINA PRINCIPAL