TEMPLE ROMÀ DE VIC                       
   

... avui, de bon matí, he anat a fer una visita al temple romà de Vic ...
... que aleshores, en aquella època romana, aquesta població era coneguda amb el nom d'Ausa 

... aquesta edificació es va construir a principis del segle II, a la part més alta del terreny aturonat al costat del riu Mèder, prop de la

    confluència amb el Gurri...

 
 
... en un dels indrets més alts d'Ausa, des d'on podia contemplar‑se la major part de la ciutat, tal com aconsellava l'arquitecte romà Vitruvi ...
 
 

... durant segles va ser un edifici desconegut, perquè estava envoltat i formava part del castell dels Montcada...

... aquest castell es va construir a la fi del segle XI...

... les seves parets formaven part del pati interior del castell i no va ser fins el 1.882 quan, en enderrocar l'antic edifici, es va desco-

    brir la seva existència...

 
 
... aquest temple es va erigir durant el segle II, després de la conquesta romana de la Hispània...
... s'en desconeix a quin déu fou dedicat, però probablement ho fou a la tríade capitolina, Júpiter, Juno i Minerva, si és que no esti-
    gués dedicat al culte imperial
o a Minerva....
 
 
... desafectat a les acaballes del segle IV per la prohibició imperial de donar culte a les divinitats paganes, se'l degué destinar a algun
   altre servei públic...
 
 
... en el segle VIII, entre els anys 796 i 824, durant la presència sarraïna, l'edifici esdevingué caserna o fortalesa i Guifré el Pelós el convertí en part d'un castell  comtal en el segle  IX, a partir de la fundació de Vic en el 879 ...
 
 
... a partir del segle XI fou propietat i residència de la família dels Montcada, fent de residència del corregidor o veguer en el segle
    XV i posteriorment presó i graner en els segles XVI-XIX ....
 
 
... durant les desamortitzacions, el castell va passar a ser propietat estatal i fou venut a subhasta pública a Miquel Sans i Jaume Ca-
    sals...
... durant les obres d'enderroc el canonge Collell va descobrir les restes del temple romà...
... per tal de protegir-les, en el 1812 es va constituir la Sociedad Arqueológica de Vich, que actualment n'administra la conservació i
    gestiona la promoció turística...
 
 
... les restauracions de 1930 i 1954 conduiren a refer bona part de l'estructura...
... van quedar integrats alguns elements originals, com són un fragment de la columna de la dreta i el fust i capitells de l'angle anterior
   dret...
 
 
... construït amb pedra arenisca de la que es troba als voltants de la ciutat, és un temple pròstil, amb columnes només a la part ante-
    rior, i exàstil,  amb sis columnes a la part frontal,  amb el pòrtic orientat cap a sol ixent...
... per la tècnica de la construcció pot emparentar‑se amb els temples nord‑africans....
... la seva mida és de 19 metres de llargària, 10 metres d'amplària i 11'50 metres d'alçària...
 
 
... les columnes són de fust llis i rematades per capitells corintis...
...els capitells corintis, són còpies de l'únic capitell original que decora la pilastra de l'angle dret del mur anterior de la cel.la...

... les vuit columnes ‑les sis de la façana i les dues laterals‑ són dedicades a diferents patricis vigatans o vinculats a Vic, els noms dels quals hi són inscrits.

 
 
... posseeix un pòrtic amb sis columnes de 6'35 metres...
... el pòrtic i la cel·la de l'edifici es suporten sobre un pòdium...
... hi ha restes de dues de les parets de l'antiga residència dels Montcada als jardins...
 

   
 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR  
     PÀGINA PRINCIPAL