ERMITA DE SANT MARÇAL DE TERRASSOLA

 
 

... ahir a primera hora del matí, tot i que feia molt de vent, vaig voler anar a Terrassola, al Penedés, a visitar l'ermita que hi ha allà ...
... es coneix amb el nom de Sant Marçal de Terrassola ...
... i que és una visita obligada a tots aquells que estimen el romànic català ...
 
 
... si ens cenyim al romànic de les terres del Penedés hi ha quatre llocs que necessariament s'han de visitar ...
... però abans de ressenyar-los crec que cal recordar que el romànic que es va construir en el Penedés l'identifiquem, amb raó, amb
    la naixença de Catalunya, i el seu moment de màxim esplendor són els segles XI i XII, quan la Catalunya vella ja estava formada i
    pacificada, mentre que el Penedès era terra de frontera, d’acusada inestabilitat....
... per això aquí no trobarem grans construccions com Cuixà, Ripoll, la Seu d'Urgell, Cardona o Sant Cugat del Vallès, sinó que els
    monuments romànics més insignes són castells defensius, com els de Gelida, Subirats, Mediona, Castellví, Sant Martí o Castellet...

 
 
... en el recinte d’aquests castells hi havia les corresponents esglésies, la majoria de les quals, van continuar fent la seva funció religio-
    sa quan els castells deixaren de ser estratègics, fins arribar als nostres dies...
... de vegades, fins i tot, d'aquests castells encimellats a penes no en queda res, però en canvi n'han perdurat les petites esglésies...
 
 
... doncs bé, si es vol conèixer bé l'art romànic del Penedès, en primer lloc s'han d'anar a escoltar les pedres de l'església de Sant Miquel, situada dintre del conjunt històric d’Olèrdola ...
... lloc que podeu virtualment conèixer clicant aquí, que us conduirà a una referència de la meva darrera visita a aquest lloc ...
 
 
... en segon lloc, Sant Martí Sarroca, sens dubte, la perla romànica del Penedès, amb un absis considerat dels millors de Catalunya...
... d'aquest indret també és remarcable la seva situació...
... personalment també darrerament hi he estat però, com que estava en plena restauració, hi haig de tornar un altre cop ...
 
 
... en tercer lloc, s'ha d'esmentar l'antic priorat benedictí de Sant Sebastià dels Gorgs, del qual es conserva l’església, una part d’un
    diminut claustre i un massís campanar, que és el més notable d’estil llombard que hi ha al Penedès...
... també d'aquest indret, clicant aquí, trobareu la ressenya de la meva darrera visita a aquest lloc ....
 
 
... en quart lloc s'ha d'anar a visitar l'ermita de Sant Marçal de Terrassola...
... que està situada al mig d'aquesta petita població i a la que s'hi accedeix passant per carrers estrets ...
 
 
... el municipi on està situada aquesta ermita es va formar l'any 1920 per unió dels termes que conformaven Lavit, actual cap del mu-
    nicipi, i de Terrassola del Penedès...
... el nom de Terrassola apareix per primera vegada en Manuscrits de l'Edat Mitjana, quan s'explica que la jurisdicció del municipi   
    estava repartida entre els termes del castell de Lavit, esmentat ja el 956, que va pertànyer a Mir Geribert, príncep d'Olèrdola, i
    que més tard va pertànyer a la corona i posteriorment infeudat a diversos senyors, i el del castell de Terrassola, esmentat el 1062,
    que fou de la senyoria de l'abat de Montserrat i de la ciutat de Vilafranca del Penedès....
 
 

... el nom de Terrasola prové de la paraula catalana “ terrassola ” que significa terrassa petita...

... és en aquestes terrassoles de la vall baixa de la riera de Mediona o riu de Bitlles, al límit amb Anoia, on des de temps immemorials

   s'ha cultivat la vit, juntament amb els cereals, les oliveres, els arbres fruiters, les llegums i les patates... 

 
 
... l'actual edifici es va construir a inicis del segle XI damunt d’un d’anterior...
... amb molta probabilitat fou la seu d’un petit monestir...
... aquesta hipòtesi es corrobora per l’existència en l'ermita de portes laterals, al nord i al sud, que donarien en un cas accés a un po-
    ssible claustre lateral ....
 
 
... el primitiu temple romànic de Sant Marçal de Terrassola es va reformar en el segle XIV, moment en el qual es va incorporar la vol
    ta lleugerament apuntada...
... va ser en el segle XVIII quan es va fer un campanar i es va fer el contrafort al sud...
 
 
... i en el segle XX l’afegit de la sagristia sota el campanar, elements ambdós que foren eliminats en la restauració posterior efectuada
    l’any 1957...
... entre 1985 i 1986 s’hi van efectuar les darreres obres de restauració que ens permeten gaudir d’una peça del romànic extraordi-
    nària...
 
 
... té una nau rectangular culminada a llevant per tres absis semicirculars que configuren una capçalera de tipus trebolat...
... al bell mig del creuer s’hi aixeca un cimbori octogonal damunt de trompes als angles...
 
 
... el tres absis són idèntics i presenten decoració llombarda a l’exterior a partir de tres arcuacions cegues entre bandes...
... l’absis central té tres obertures i els laterals una al centre...
 
 
... les façanes laterals també conserven decoració d’arcuacions cegues, molt singulars al mur del sud...
 
 
... la porta d’accés principal està situada a ponent...
 
 
... l'arcada és molt simple, de mig punt amb imposta que dona entrada a la planta de creu llatina, de belles proporcions i una exqui-
    sida sobrietat...
 

 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL