CLAUSTRE DEL MONESTIR DE RIPOLL

... val la pena visitar el monestir de Santa Maria de Ripoll per passejar-s'hi i gaudir sols del claustre que allà si troba ...
... encara que sigui molt somerament vull ensenyar-vos les fotografies que hi vaig fer en la meva darrera visita, acompanyant-les amb
    un breu comentari ...
 
 
... el claustre es situa al migdia de l'església i té dos nivells de quatre galeries al voltant d'un pati quadrat, lleugerament trapezoïdal ...
... va començar la seva construcció en temps del Abad Ramón de Berga , ( 1172-1206 ), en la que es va substituir a un claustre an-
    terior i les dependencies monacals de l'època de l' Abad Arnulfo (938-970)....
... es va finalitzar en el 1506 amb la construcció del segon pis ....
 
"style2">  
 

... el pis superior es va edificar entre els segles XV i XVI...

... està format per tretze arcs semicirculars amb capitells inspirats en l'estil corinti...

... cadascun dels capitells té un dibuix original amb temes que van des de la mitologia clàssica als temes quotidians...

 
 

... tots els porxos de les diferents galeries segueixen les proporcions de l'única d'origen romànic que és la del costat nord, que queda

    adossada a l'església ...

 
 

 ... així totes tenen 14 arcs molt motllurats que descansen sobre columnes dobles, amb pilars massissos en els angles...

 
 
... les arcades estan decorades amb fulles de geganta planes, molt característiques del taller de Ripoll, reposades sobre grans ábacs únics per cada parell de capitells, amb decoracions geomètriques o vegetals, cintes plegades, fulles planes, quadrícules en forma de tauler d'escacs, ramatges, entrellaçats, etc...
 
 

... els capitells, sempre disposats en parelles, reposen damunt de columnes i aquestes damunt d'unes bases decorades...

... són d'estructura coríntia amb el cos decorat amb iconografies humanes o fantàstiques i decoracions vegetals...

... els angles ofereixen representacions de caps d'animals o de personatges i fulles molt cargolades...

 
 
... val la pena mirar amb atenció tots els capitells, tot i que n'hi ha forces que estan malmesos, però especial atenció s'ha de posar en
    els capitells que estan situats a la galeria nord, que tal com ja he dit, és la primera que es va construir i que és l'única d'origen ro-
    mànic ...
... en la següent fotografia es pot apreciar con en el capitell que hi ha a l'esquerra i sota un fons de margallons,hi apareixen uns perso-
    natges vestits amb unes túniques curtes, barbuts i amb cabells llargs, que introdueixen el seu braç en la boca d'uns caps de lleons
    situats en els angles del capitell...
... les figures humanes estan situades de perfil, amb vestits ricament decorats...
... el capitell del costat hi trobem una decoració purament purament vegetal, amb fulles grans, de les que
    surten unes pinyes sostingudes per petits talls centrats sota el dau del capitells...
... hi apareixen també unes cares, característiques dels escultors de Ripoll...
 
 
... en la següent fotografia  hi apareix la representació de quatre monstres rampants, formats per un doble cos de rèptil i de lleó alat i
   per un cap únic de lleó...
... les potes es situen damunt del dau...
... el capitell del costat està decorat amb formes vegetals amb fulles molt riques i exuberants....
 
 
... en el següent parell de capitells hi apareixen, en el de la dreta, també quatre monstres, ajupits i de difícil identificació, que ocupen
    els angles del capitell...
... les figures tenen les potes de felins, cosso quasi humans i caps de simi...
... en mig de cada cara surt d'un robust tall central una gran palmeta que s'obra com una palmera...
... el capitell de l'esquerra presenta dues cintes que pugen fins el dau emergent d'un element geomètric triangular, situat a la part bai-
    xa ...
 
 
... en aquest grup hi troben parelles d'aixetes rampants, criatures mitològiques, quina part superior és la d'un àguila geganta, amb plo-
    mes daurades, afilat bec i poderoses arpes, mentre que la part inferior és la d'un lleó, amb pelatge groc, musculoses potes...
... aquestes aixetes estan enfrontats de perfil...
... posen una de les seves potes sobre el pic i l'altre en un got situat en la part central...
... al seu costat hi ha un extraordinari capitell de fulles de geganta sobreposades...
... damunt dels daus, uns caps amb elegants barbes donen al conjunto del capitell un aspecte molt  semblant amb un dels capitells que
    hi ha a la portalada del monestir...
 
 
... en la següent fotografia hi trobareu dos capitells molt macos...
... en el de la dreta hi apareixen àngels molt ben decorats amb els braços oberts...
... al costat, quatre personatges amb diferents fisonomies es situen asseguts damunt d'uns talls vegetals que es creuen en forma de
    palmetes...
... val la pena observar amb atenció el cap barbut d'un dels personatges per a observar la qualitat d'execució dels cabells i els forats visibles dels ulls on es col·locaven trossets de plom ....
 
 
... aquest grup conté dos capitells figurats...
... en un d'ells apareixen quatre sirenes que ocupen els angles que aguanten les cues dobles...
... el capitell de l'esquerra ensenya quatre personatges amb caps monstruosos que surten de l'aigua, un floró molt gran ocupa el dau
    del capitell ...
 
 
... aquí se'ns presenten quatre desproporcionats àngels vestits amb llargues túniques, ocupant els angles...
... situats en posició frontal, estenen els braços a cada costat igual que les ales...
... el capitell contigu presenta tres nivells de fulles molt esquematitzades, amb floró en els daus...
 
 
... sobre un fondo vegetal apareixen uns felins en els angles que surten de l'interior del  capitell...
... ben el de l'esquerra hi ha l' imatge de palmes amb talls entrellaçats molt esquemàtics, que surten d'uns caps de lleó situats en els
    daus del capitell....
 
 
... en el segon capitell d'aquest grup, hi ha l' imatge de lleons passejant creuats, de perfil i amb cossos comuns...
... els felins tenen molta força, els caps i, per damunt de tot, els ulls estan molt ben tractats...
... la potència de les figures els hi ve donada per les seves potes...
... el primer capitell conté cintes entrellaçades en les seves cares.....
 
 
... a la dreta, àguiles en posició frontal i heràldica, situades en els angles del capitell i que cobreixen amb les ales el cos del bloc...
... el capitell del costat, a la dreta, és també vegetal, amb dos nivells de fulles i un floró en el dau ....
 
 
...  en aquí apareixen, sota un fons de palmes, personatges vestits amb túniques...
...  el de la dreta conté decoració vegetal amb palmes i pinyes ....
 
 
... en el darrer grup de capitells que hi ha a la galeria nord s'hi troba un capitell idèntic al que ja hem descrit que estava decorat amb
    àguiles molt ben treballades i en posició frontal sobre els angles...
... l'altre capitell, el de més a prop, és purament vegetal, amb decoracions a tres nivells ...
 
 
... vull finalitzar aquesta ressenya dient que el monestir de Santa Maria de Ripoll és l’escenari perfecte per endinsar-se en els orígens
    històrics i llegendaris dels comtats catalans...
... i que la visita pausada i tranquil·la del claustre del " bressol de Catalunya " no defraudarà als visitants als que els hi agrada escoltar
   parlar les pedres....
 

 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL