MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL

... feia molts anys que no havia anat a visitar el Monestir de Santa Maria de Ripoll...
... finalment, el passat dilluns, vaig agafar la màquina de ventar retrats i vaig anar-hi a fer unes quantes fotografies i a escoltar les pe-
    dres d'aquest impressionant monestir ...
... d'entrada haig de manifestar que no m'és fàcil resumir en una pàgina web tot el que em vaig trobar allà...
... sols trepitjar aquest lloc, a un se l'encongeix el cor al pensar en els vàndals incendis, profanacions, enderrocaments, pillatges, que
    aquest monestir ha petit al llarg de la seva història....
 
 
... quan en el 879 el Comte Guifré va conquerir la vall de Ripoll, ràpidament s'hi va aplegar una comunitat, sota la direcció de Daguí,
    fins aleshores capellà de l'església de Grèixer...
... documentalment aquesta comunitat de Ripoll se situa a l'any 880, quan s'escriu sobre una donació a favor del monestir...
 

 
... sota la protecció comtal, el monestir es va anar desenvolupant i guanyant en importància...
... era l'any 888 quan es va consagrar la primera església monàstica...
... l'any següent, en el 890 l'altre església que hi havia just al costat, a l'esquerra de la façana de l'església del monestir, que estava de-
   dicada a Sant Pere, també va ser consagrada ...
... la primera era la que utilitzava la comunitat i la segona servia per cobrir les necessitats religioses de la població, servents, etc. que
    s'havien aplegat al seu voltant...
... en aquesta època ja les possessions del cenobi eren força importants, i s'estenien per altres comarques, a més del propi Ripollès...
 
 
... aquest desenvolupament econòmic va dur a aixecar una nova església monàstica, que es va consagrar en el 935...
... pocs anys després encara es va dur a terme una tercera consagració, era en el 977...
... aquesta consagració va ser la solemne cloenda de l'obra constructiva de l'abat Arnulf, que incloïa un claustre i una muralla que pro
    tegia tot el conjunt...
... l'església de l'època d'Arnulf era força similar a l'actual, i tenia cinc naus i cinc absis ...
 
 
... sota el govern del mateix Arnuf, es va aconseguir la independència del lloc, que en endavant restava sota la protecció papal...
... en aquests temps es va produir un important desenvolupament cultural...
... la biblioteca monàstica es va enriquir considerablement, arribant a ser un dels llocs de referència de la cultura de l'època...
... l'abat va enviar copistes arreu d'Europa per a transcriure els documents que els serien d'utilitat, tant dins el camp estrictament reli-
    giós com de les ciències...
... l'escriptori de Ripoll va tenir la seva màxima activitat sota l'abadiat d'Oliba ...
 
 
... Oliba era de família noble i va ser elegit abat de Ripoll i de Cuixà en el 1008...
... va tenir una àmplia tasca política, destacant la fundació de Montserrat, que es va mantenir sota la direcció de Ripoll fins el 1402...
... sota l'abadiat d'Oliba, en el 1032, es va fer una nova consagració de l'església, reflex de la seva gran activitat constructora  que va
    significar la reconstrucció total de l'edifici...
... és aquest edifici, amb importants transformacions, destruccions, i restauracions, el que es conserva actualment...
 
 
... l'església de Ripoll va servir de panteó comtal durant molts anys...
 
 
... fins l'any 1162 va ser panteó reial...
... avui s'hi troben una referència d'aquest fet doncs, a banda i banda del transsepte, es poden veure dos sepulcres ...
... l'any 1982 es va tornar a col·locar en el costat esquerre d'aquest monestir les que es creuen són les restes del rei Gifré el Pilós ...
 
 
... en el costat dret de l'altar podem veure la tomba de Ramon Berenguer IV, molt més monumental...
... les restes es perderen el 1794 i amb l'incendi de 1835...
 
 
... la mort de l'abat Oliba, en el 1046 va significar l'inici de la davallada de l'abadia, que va portar a unir-la a la de Sant Víctor de
    Marsella, que en aquella època s'havia posat al front de diversos monestirs de Catalunya...
... és en aquesta època, quan pren protagonisme la seva participació en les lluites que es porten a terme al proper monestir de Sant
    Joan de les Abadesses...
... això va permetre, donar un nou impuls a l'escriptori i, fins i tot, portar a terme importants obres, com ara la valuosa portada romà-
    nica que encara avui més o menys en bon estat es conserva...
 
 
... també va tenir una important tasca fundadora, de priorats dependents...
... a part del de Montserrat, cal fer esment de Sant Pere el Gros de Cervera, Santa Maria de Gualter, Santa Maria de Meià, Santa
    Maria del Coll de Panissars, Santa Maria de Banyeres, Sant Quintí de Mediona i Sant Andreu de Tresponts...
 
 
... després d'una època de tensions, l'abadia s'independitza de Marsella...
... era l'any 1172, i aquest fet no es va acceptar a Sant Víctor i va motivar diversos pleits...
 
 
... és en aquesta època quan s'inicien les obres de l'actual claustre...
... a començament del segle XIII, el cenobi passa a formar part de la benedictina Congregació Claustral Tarraconense ...
 
 
... el segle XIV és marcat per una davallada en la vida religiosa i econòmica del lloc...
... en el 1290 és assaltat pels homes de la vila de Ripoll, que hi fan importants destrosses...
... la comunitat perd molts dels seus membres, les despeses i els deutes es fan difícils de suportar...
... en el 1402 es perd Montserrat...
... la pesta i els terratrèmols de 1428 l'acaben d'afectar...
 
 
... a partir del 1461 comença una època d'abats comendataris, interessats poc més que en el cobrament de les rendes i poc disposats
    a invertir-les en el mateix cenobi...
... la relaxació de la vida comunitària és ben palesa, amb episodis d'insubordinació i èpoques sense abat...
... els segles següents no aporten cap millora i la vida de la comunitat es manté en un estat força precari...
... el monestir es va elegir en víctima de revoltes i invasions...
... el començament del segle XIX és marcat per una primera exclaustració (1820-1823)...
... en el 1830 es reforma totalment l'església, passant de cinc a tres naus...
... en el 1835 té lloc l'exclaustració definitiva, seguida de l' incendi, destrucció i pillatges ...
 
 
... la restauració comença a partir del 1863 i el 1893 és consagrada de nou l'església de Santa Maria ...
... en aquesta restauració se li va donar l'aspecte actual, amb una molt poca encertada distribució de les naus i un excessiu aspecte de
    modernitat...
 
 
 ... consta de cinc naus ...
... la nau central està separada de les laterals a través d'arcs de mig punt que es recolzen en pilars de planta quadrada...
 
 
... les naus laterals es separen entre si per arcs de mig punt que es recolzen de forma alterna en columnes semicirculars i pilars rectan-
    gulars...
... aquesta distribució ha estat molt criticada, ja que no hi ha cap mostra similar en tota l'arquitectura romànica catalana ...
 
 
...  la capçalera de la nau finalitza en un ampli transsepte en el qual s'obren set absis, tres a cada banda de l'absis central...
 
 
... també s'ha qüestionat el cimbori que s'alça sobre la intersecció entre la nau principal i el transsepte...
... per la part interior el creuer es resol amb una cúpula recolzada en petxines...
... aquesta estructura es va copiar de Sant Jaume de Frontanyà i no està clar que existís anteriorment ...
 
 
... flanquejant la façana es van construir dos campanars de planta quadrada...
... són d'estil llombard amb frisos d'arcs cecs i lesenes, tant en la part exterior com per la  part interior ...
... el del costat nord, el de la dreta, va ser escapçat pel terratrèmol del segle XV i durant la reconstrucció es va optar per coronar-lo
    amb un pis amb finestres similars a les del transsepte i una cúpula octogonal...
... l'altre en canvi, resta sencer, però amb un darrer pis afegit durant la restauració del segle XIX...
... no es sap si en algun moment el campanar va tenir realment aquest aspecte, coronat amb merlets...
 
 
... el campanar situat a la part nord està format per un alt sòcol coronat per un fris d'arcs cecs...
... en la part superior d'aquest pis s'obren dues finestres de mig punt en els costats sud i oest...
... els dos següents pisos tenen dues grans finestres de mig punt en cadascun dels seus murs, si bé les del tercer pis són de majors di-
    mensions i antigament allotjaven les campanes...
... actualment només se'n conserven dues...
... en el quart pis s'obren dues finestres geminades en cadascun dels costats...
... aquestes van ser cegades al llarg dels segles i en la restauració es van tornar a obrir...
... el darrer pis, construït en aquesta mateixa reconstrucció, va imitar la distribució del quart pis, amb la diferència que es troba coro-
    nat per un fris d'arcuacions cegues ...
 
 
... en aquest monestir hi ha dos elements, quin estudi i ressenya necessitaria ocupar molt espai i molt de temps per fer-ho encara que
    fos d'una manera somera ...
... es tracta de la seva portalada i del seu claustre...
... per tant, ja em disculpareu que en prou feines entri a parlar d'aquests dos espais...
... dir que precedeix l'església un atri de construcció gòtica, que protegeix la portalada...
... tal com ja he comentat abans, la portalada va ser esculpida a mitjans del segle XII i és un dels conjunts escultòrics més interessants
    de l'època romànica al nostre país...
... està molt malmesa ....
 
 
... el claustre va ser iniciat entre el 1170 i el 1200, moment en que es va construir la galeria més propera a l'església...
... la construcció va restar aturada durant molts anys i no fou fins a finals segle XIV i principis del XV que es van acabar les altres
    galeries...
 
 
... el pis superior va ser acabat en el segle XVI...
... té forma trapezoïdal i està format per 112 arcs de mig punt recolzats en 252 columnes amb capitells decorats amb motius religio-
    sos i mitològics ...
 

 
     ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
     PÀGINA PRINCIPAL