ESLESIA DE SANTA MARIA DE TERRASSA  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... les Esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria de Terrassa conformen l'anomenat Conjunt monumental de les esglésies de
    Sant Pere de Terrassa ...
... que està situat a la confluència dels torrents de Vallparadís i Monner, a l'antic nucli visigòtic d'Ègara, origen del poble de Sant Pe-
    re, avui barri de Terrassa...
... és el conjunt artístic més important de la ciutat i una de les joies de l'art romànic català...
 
 

... les tres esglésies es van bastir vora l'emplaçament de l'antiga Ègara romana, damunt una església paleocristiana, de la qual encara

    es conserven restes, com a seu del bisbat d'Ègara, constituït cap a l'any 450 i que va perdurar fins a la invasió sarraïna, en el segle

    VIII...

 
 

... se sap el nom d'alguns dels seus bisbes, com ara el primer, que va ser Ireneu ...

... en aquí s'hi va reunir un concili provincial de la Tarraconen-se l'any 614...

... el conjunt episcopal segueix el model bizantí de l'antiguitat, amb dues esglésies, Sant Pere i Santa Maria i un baptisteri, Sant Mi-

    quel...

... després d'un llarg procés constructiu, les esglésies van quedar enllestides segons la forma actual cap als segles XI i XII i són de

    factura romànica, edificades sobre antics edificis preromànics de l'època visigòtica...

 
 

... en el segle XII, a Santa Maria s'hi va instal·lar una canònica agustiniana que va durar fins al 1592...

 
 
... en el primer terç del segle XX les tres esglésies van ser objecte d'un profund estudi i una restauració per part de Josep Puig i
    Cadafalch, que també va fer excavacions a Santa Maria i Sant Miquel...
... el conjunt fou declarat monument nacional el 1931, i bé d'interès historicoartístic el 1985...
 
 
... l'església de Santa Maria és un edifici romànic, de l'inici del segle XII...
... es troba al sud del recinte i té planta de creu llatina...
 
 
... la capçalera, amb absis de ferradura per dins i quadrat a l'exterior, pertany a un temple de construcció anterior...
 
 
...  la coberta de la nau és de volta apuntada i la del transsepte, de volta semicircular...
 
 
 ... a la dreta, una absidiola conserva la volta i la paret pintades amb frescos de cap al 1180 ... 
 
 
... si t'hi fixes bé en la següent fotografia, observaràs que, en el parament exterior de l'arc, hi ha una cadena de cercles que van aug-
    mentant de dimensió i presenten rosetes en el seu interior, que flanquegen a dos àngels que sostenen un anell, en quin centre i
    coincidint amb la clau de l'arc, hi ha un cercle que hauria de contenir l'anima de sant Tomàs de Canterbury, sant al que se li hauria
    consagrat aquesta absidiola .....
 
 
... en l'hemicicle, damunt del registre amb cortinatges figurats i separats per una greca i una banda amb inscripcions, sobre un fons 
    dividit en quatre franges, es succeeixen les següents escenes d'esquerra a dreta: la detenció del Sant que va acompanyat d'un altre
    personatge, la decapitació, l'enterrament i la pujada de l'ànima cap el cel, que es disposa damunt del cos amortallat del Sant....
 
 
... a dalt de tot, la figura de Crist, damunt un fons estrellat e inscrit en una màndorla...
... la figura de Crist apareix assegut i aixecant els braços per coronar al personatge ....
... flanquejant la màndorla en la seva part inferior els canelobres d'or dels que parla l'Apocalipsi...
 
 
... en el creuer s'alça un cimbori octagonal ...
 
 
... aquest cimbori està coronat per un petit campanar de torre de dos pisos, amb coberta de quatre vessants...
 
 
... el cimbori i el dalt dels murs nord i oest tenen decoració llombarda...
 
 
... amb faixes i arcuacions cegues...
 
 
... la porta d'entrada és senzilla, d'arc de mig punt, amb relleus de terracota als muntants...
 
 
...  i curiosament a l'esquerra de la porta hi ha un carreu romà reaprofitat...
 
 
... a la façana sud hi ha un pòrtic de quatre arcs de mig punt, resta del claustre de la canònica augustiniana del segle XII...
 
 
... en el interior del pòrtic hi ha una volta de mig canó ...
 
 
... i cadascuna de les columnes que sostenten els arcs té un contrafort ...
 
 
... davant i dins l'església es poden veure restes de les antigues edificacions paleocristianes i visigòtiques, com els mosaics sobrepo-
    sats, l'un del segle IV i l'altre del segle V, l'absis rectangular visigòtic i amb criptes sepulcrals excavat sota la nau de l'església ro-
    mànica o l'antic baptisteri, sota el transsepte....
 
 
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL