ESLESIA DE SANT MIQUEL DE TERRASSA  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... l'Església de Sant Miquel està enclavada dins del que s'anomena Conjunt Monumental de les esglésies de Sant Pere de Terrassa ...
... aquest Conjunt el formen, a més de l'Església de Sant Miquel, les esglésies romàniques de Sant Pere i Santa Maria...
... que estan situades a la confluència dels torrents de Vallparadís i Monner, a l'antic nucli visigòtic d'Ègara, origen del poble de Sant
    Pere, avui barri de Terrassa...
... conformen el conjunt artístic més important de la ciutat i una de les joies de l'art romànic català...
 
 

... les tres esglésies es van bastir vora l'emplaçament de l'antiga Ègara romana...

... l'Església de Sant Miquel està situada al centre del recinte, entre les altres dues esglésies...

... Puig i Cadafalch, responsable de les primeres excavacions arqueològiques a l' inici del segle XX, va pensar que l'edifici era un

    baptisteri...

 
 

... en l'actualitat, es creu que la funció de l'edifici era la de venerar l'enterrament d'un sant màrtir, encara no descobert...

... és l'única de les tres esglésies que conserva la planta primitiva sencera, que és quadrada, on s'inscriu una creu grega amb nínxols

    als angles...

 
 

... la capçalera està a l'est on s'obre l'absis, de planta de ferradura per dins i hexagonal a l'exterior, tal com es pot comprovar en la

    fotografia següent...

.. els murs són de tipus romà, amb fileres alternades de petits carreus i maons...

... les característiques de la planta i de les obertures fan pensar que es tracta d'un edifici construït a cavall dels segles IX i X... 

 
 
... a l'interior, al centre de la planta quadrada, s'alça un cimbori cobert per una cúpula i sostingut per vuit columnes fetes de fragments
    visigòtics reaprofitats, amb quatre capitells tardoromans...
 
 
 
 
... sota l'absis hi ha la petita cripta de Sant Celoni, amb capella absidal trilobada...
... la porta d'accés és al mur sud i data del segle XVII...
... les portes antigues, al nord i a l'oest, estan tapiades ...
 
 
... el retaule d'aquesta església és obra de Jaume Cirera i d'en Guillem Talarn, qui és el que la va acabar ...
... està datada entre 1450 i 1451...
... s'hi veuen escenes de la lluita entre àngels i dimonis, escenes religioses i tres representacions de la Passió...
... davant l'impossibilitat de retratar-lo sencer us annexo aquesta fotografia que vaig aconseguir fer d'un detall del retaule...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL