MONESTIR DE SANT PERE DE CASSERRES
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... dissabte passat vaig anar a visitar i a fotografiar el Monestir de Sant Pere de Casserres ...
... Sant Pere de Casserres és un antic monestir benedictí situat al terme de les Masies de Roda, a la part interior d'un meandre engor-
    jat i molt pronunciat del Ter, actualment mig envoltat pel pantà de Sau...
 
 
... aquest monestir és l'únic de l'ordre benedictína a Osona...
... va ser erigit sota el patronatge de la família vescomtal osonenca...
... la promotora fou la vescomtessa Ermetruit, qui va comprar el domini alodial de Casserres al comte Ramon Borrell de Barcelona,
    amb la intenció de construir-hi un monestir dedicat a Sant Pere...
 
 
... la vescomtessa Ermetruit va iniciar la seva construcció l'any 1006 i, sota la vescomtessa Eugòncia i el seu fill Bermon I, s'hi va a-
    plegar la comunitat l'any 1012 amb l'abat Acfred...
... també en aquest any es van iniciar les obres de la gran basílica actual...
... es va consagrar l'any 1050 amb l'abat Bofill al capdavant del monestir...
 
 

... amb anterioritat a la construcció del monestir, hi havia en aquest indret un castell termenat documentat a l'Arxiu Capitular de Vic

    des del 898, amb una capella dedicada a sant Pere, que els vescomtes decidiren convertir en monestir...

... els fundadors, vescomtes d'Osona i Cardona, i altres famílies nobles de la comarca com els Tavertet, els Cabrera, els Savassona o

    els Sau, van interessar-se pel monestir ja avançat el segle XII...

 
 

... és en el segle XII quan el van afavorir amb importants donacions i s'hi feien enterrar...

... entre els enterraments destacables es troben: la vescomtessa Eugòncia, continuadora de l'obra d'Ermetruit al 1039 i la vescom-

    tessa Almodis de Barcelona, germana del comte Ramon Berenguer III al 1131...

 
 
... després dels primers abats, Casserres va baixar aviat a la condició de priorat (1060), segurament per no poder mantenir els dotze
    monjos necessaris per a continuar essent abadia...
... aquest monestir va perdre la independència quan en el 1079, va ser unit al gran monestir de Cluny pels vescomtes d'Osona i Car-
    dona, Ramon Folc I de Cardona i el seu germà Folc II de Cardona, per tal d'assegurar-hi la vida monàstica regular...
... aleshores Sant Pere de Casserres es convertí en un priorat dependent d'aquest monestir i va esdevenir el centre administratiu de
    les possessions de Cluny a Catalunya (1080), que estaven formades pels petits priorats de Sant Ponç de Corbera i Sant Pere de
    Clarà, entre altres...
 
 

... més endavant, en el segle XIII, la comunitat va augmentar amb alguns preveres que volien viure sota la regla, i alguns donats, de

    vegades matrimonis, però mai no va passar de dotze o tretze persones...

... cal destacar a finals del segle XIV, la investidura com a prior comendatari, de Pero de Luna, futur Benet XIII d'Avinyó el 1376...

 
 

... els bisbes de Vic, que en alguns moments intervingueren activament en la vida del monestir, foren de bon principi protectors deci-

    dits de Casserres...

... fins i tot el bisbe de Vic, Guillem de Tavertet, que va morir el 25 de novembre del 1.233, va ser enterrat en aquest Monestir ...

 
 

... però la pesta negra i els despoblaments dels segles XIV i XV van redueir l'entrada de diners dels censos o rendes del monestir,

    marcant una forta davallada per al cenobi...

... l'endeutament era gran i l'estat material del monestir també era força lamentable....

... a finals del segle XV només hi havia dos monjos a Casserres...

 
 
... l'any 1572, Ferran d'Aragó, arquebisbe de Saragossa i prior comanditari de Casserres va renunciar al priorat i a Casserres...
... amb l'aprovació de Felip II, aquest priorat i tots els seus béns es van unir al col·legi dels jesuïtes de Betlem de Barcelona, del qual
    en va ser una simple possessió o granja...
... aquest domini es va acabar amb l'expulsió dels Jesuïtes decretada pel rei Carles III en el 1767.
 
 

...  en el 1774 el monestir va ser venut a Pau Pla i Llafrenca, del mas Pla de Roda, per 6.407 lliures, 5 sous i 10 diners...

... a partir d'aquest moment es va acabar l'activitat religiosa a Casserres, tot i que el bisbe de Vic va urgir en el 1780 la celebració de

    la missa cada diumenge...

 
 

... finalment en el 1860, es va deixar de celebrar missa i l'església es va convertir en era i el monestir en habitatge dels masovers...

...en el 1895, quan el bisbe Josep Morgades visita Casserres, va fer netejar l'església i va reclamar, sense èxit, la propietat...

... posteriorment va passar a mans de la família Arisa-Pallàs de Les Masies de Roda, que el va mantenir com a masoveria...

 
 

... el conjunt es d'estil romànic, tot i que ha anat tenint alguns canvis evolutius, especialment després dels terratrèmols del segle XV i

    amb l'abandonament de la vida religiosa i posterior us per a feines del camp...

 
 
... l'edifici està edificat damunt d'un terreny rocós i aprofita les roques existents com a fonaments dels seus murs ....
 
 
... fins i tot, la pedra utilitzada en l'edificació era agafada d'una pedrera que hi havia en el mateix lloc ...
... aprofitant d'aquesta manera els recursos naturals que els hi proporcionava aquest indret ...
 
 

... l'església, singularment més ampla que llarga, té tres naus separades per dos pilars en forma de creu...

 
 

... la nau central és la més alta...

 
 
 
... per dins estaven decorats per pintures murals al fresc, algunes restes de les quals encara es conserven...
 
 

... les tres naus acaben en absis semicirculars que tenen tots els elements decoratius de l'època: Finestres cegues, frisos amb dents de

    serra...

... en l'absis central s'hi troben tres finestres, que donen llum a l'interior ...

 
 
... en l'absis de les dos naus laterals s'hi troben, a diferència de la central, arcuacions sense finestres cegues ...
... ambdues tenen una finestra central ... 
 
 
... el campanar és de torre molt baixa, ja que sol té dos pisos i segurament es va construir quan el conjunt estava acabat...
 
 
... junt a l'absis, a la zona exterior, es conserven unes tombes antropomòrfiques...
 
 
... el claustre es va construir a la segona meitat del segle XI i es conserven pocs elements; el pòdium, un pilar d'angle, dues columnes i... amb les restes s'ha pogut reconstruir i se sap que tenia uns porxos i una sola filera de columnes...
 
 
... també s'hi troben alguns capitells que van ser trobats en algunes excavacions posteriors...
 
 
... també n'hi ha amb decoracions molt simples vegetals ...
 
 
 
 
... ... fora del conjunt monàstic es troba un edifici de planta rectangular que era l'hospital...
 
 
... el 3 de juny de 1931, el monestir de Casserres va ser declarat Monument Històric Artístic, amb categoria de Monument Nacio-
    nal...
... i en el 1934 es va crear un Patronat de Sant Pere de Casserres, a instàncies de Ramon de Vilanova, comte de Vilanova, i de l'ar-
   quitecte Josep M. Pericàs, per vetllar i cuitar la conservació i la restauració del monestir...
 
 

... entre 1952-1962, l'arquitecte Camil Pallàs, de la família propietària, emprèn les primeres i més importants obres de consolidació:

    refà la volta de la nau de tramuntana de l'església, de la cuina i el refectori, del pis superior de l'hospici i de les cambres priorals...

... l'any 1991 el va adquirir el Consell Comarcal d'Osona amb la finalitat de portar a terme, juntament amb la Generalitat de Cata-

    lunya, la restauració del conjunt del monestir durant els anys 1994 a 1998 a càrrec de l'arquitecte Joan-Albert Adell i Gisbert...

 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL