CASTELL DE LLOBEROLA
 
... dir que el castell de Lloberola és la degana del centenar llarg de fortaleses de la Segarra, que es mostra molt interessant, molt evocadora i, desgraciadament, una dels que més necessita d'una intervenció de consolidació...
... aquest castell es presenta despullat al visitant, ensenyant impúdicament les seves interioritats a tot aquell que el visita...
 
 
...  si el visites et permetrà, sense ser massa entès, copsar-hi les seves diverses fases constructives i remuntar-nos a les èpoques on, tot i els perills, els seus habitants es trobaven en  terres de ningú, gaudint d’un estatus de llibertat i independència mai més assolits...
 
 
... en el turó on s’alça el castell podem veure encara carreus de l’antiquíssima muralla de tancament de la primitiva població, que la protegia pel nord, el seu costat més dèbil, així com panys de les tapieres del mur de la primitiva torre trapezial...
 
 
...  la torre exercia les funcions defensives i de guaita imprescindibles en l’època on la frontera era un territori dur, sotmès a atacs i ràtzies des dels quatre costats...
 
 
... els murs d'aquesta torre conserven encara avui els forats destinats a les bigues de la bastida...
 
 
... segur que en aquest indret s'amaga avui, enterrats sota rocs i malesa, els secrets mil·lenaris d’uns habitants anònims, esperant tornar a veure la llum del dia...
 
 
... fou a força de cavalcades de les forces cristianes el que va fer que el lloc fóra ocupat pel comtat d’Urgell, al tombar del primer mil·lenni, i reformat d’acord amb els criteris de l’arquitectura militar immediatament anterior al romànic...
... un folre de pedra i calç va regruixar els murs i va sobrealçar la torre, que va perdre la seva forma quadrangular amb l’arrodoniment de les cantonades, assolint l’aspecte troncopiramidal que avui  encara podem veure...
 
 
... amb el pas del temps, els Sacirera i els Cardona senyorejaren el lloc deixant-hi una profunda empremta i enterrant-hi alguns dels seus, en magnífiques i erosionades tombes del baix medievals que romanen en el seu fossar...
... en la següent fotografia us mostro els sarcòfags dels Saciera...
 
 
... al respecte volia afegir que, aquests dos sarcòfags gòtics es conserven dins d’arcosolis de volta de mig punt...
... tal com podeu comprovar en la següent fotografia, ambdós tenen forma rectangular i coberta de doble vessant...
... estan molt malmesos per l’erosió a causa, sense dubte, del tipus de material utilitzat: pedra de marès i sauló, de característiques arenoses...
 
 
... al frontal del primer sarcòfag hi trobem una creu grega i dos escuts, identificats com els de la família Sacirera, important llinatge de Cervera, que havia estat propietària del castell de Lloberola (segle XIV)...
... la inscripció del vas, i les sanefes i escuts de la tapa pràcticament ja no es poden veure...
 
 
... la segona tomba, de característiques molt semblants a la primera, també porta escuts a la part frontal del vas però aquest cop trobem una flor enlloc de la creu central...
 
 
... la torre de Lloberola, guaita les terres del baix Solsonès, vigia de la conca del Llobregós, eix de comunicació entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova, manté ben alt el seu orgullós esguard, confiant en que algun dia, recuperarà el seu prestigi i la seva dignitat...
... ho arribarem a veure?...
 
 
ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR
ANAR A LA PÀGINA PRINCIPAL