MERLA
Turdus merula ... et mostro en aquesta pàgina les millors fotografies que he aconseguit fer a aquest ocell a les que he afegit comentaris, que permeten conèixer-lo amb més profunditat
 
... la merla o merla negra es coneguda científicament amb el nom de "Turdus merula"...
... aquest ocells
és un membre europeu de la família dels túrdids...
 
 
... mesura entre 18 i 25 centímetres...
... pesa entre 85 i 115 grams...
 
 
... els mascles adults són completament negres, si exceptuem el bec groc així com un cercle també groc al voltant dels ulls....
 
 
...  la femella és bruna amb esquitxos negres a la part inferior, però els seus tons varien d'un individu a l'altre, i no posseeix el bec groc i l'anell orbital groc que resplendeix en el mascle...
 
 
... quant als juvenils, posseeixen un plomatge morè pigallat de blanc que dura fins a la seva primera muda, entre agost i octubre...
... el bec dels joves mascles no ateny el seu color groc fins després d'un any complet...
 
 
... les merles són omnívores, alimentant-se d'insectes, cucs, fruits, llavors...
... menja a terra tot movent la cua i abaixant les ales...
... com altres túrdids, quan s'alimenta de cucs del terra, és capaç d'extreure'ls sense que se li trenquin...
... per aconseguir-ho remou la terra, de tal manera que són un veritable problema per a molts jardiners...
... també mengen restes de menjar de les persones...
 
 
... des de la fi de l'hivern, i fins al començament de l'estiu, la merla mascle xiula a cants variats i melodiosos des de l'alçària dels arbres, la teulada de les cases o qualsevol branca dominant els voltants...
... la merla pot cantar a tota hora de la jornada, però quan surt i es pon el sol són els moments en què els cants ressonen de manera més intensa...
 
 
... el cant de la merla és considerat com un dels cants d'ocells més bonics d'Europa...
... la riquesa del repertori, les variacions melòdiques i les seves capacitats d'improvisació distingeixen la merla de la majoria dels altres ocells...
 
 
... hom considera que el cant de la merla és el millor, després del rossinyol...
... també crida diversament...
... la seva presència o el seu cant són clars indicis de nidificació...
... el cant comença el febrer, fins a primers d'agost i acaba amb l'inici de la muda estival (juliol - agost)
 
 
... l'esperança de vida d'una merla se situa habitualment al voltant de 3 o 4 anys...
... certs individus han atès tanmateix rècords de longevitat d'una quinzena d'anys...
 
 
... la merla posseeix nombrosos depredadors, en particular d'altres ocells, com les garses i les cornelles...
... també altres animals, com els erminis i els gats, tenen el costum de saquejar els nius de merles, la qual cosa en pot limitar la seva població...
 
 
 ANAR A L'ÍNDEX 
 ANAR A LA PÀGINA PRINCIPAL